Hopp til innhold

Landbrukets Økoløft

Husdyr på gården? På tide å foredle gjødsla og dyrke økologisk korn!

Det er ønske og behov for mer norsk økologisk korn og kraftfôr-råvare. Nysgjerrig på økologiske metoder eller ønsker du faglig påfyll? Kom og hør erfarne bønder dele av sine erfaringer.

Informasjon

  • Dato: 07. des. 2022 - 18:00 - 21:00
  • Sted: Kalnes vgs (aulaen), Sandtangen 85, 1712 Grålum
  • Se kart
  • Arrangør: Landbrukets Økoløft og NLR

Velkommen til en kveld med faglig påfyll onsdag 7. des kl. 18.00-21., arrangert av Landbrukets Økoløft i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Arrangementet er gratis og inkluderer servering av varmmat.

Påmelding innen 30. november til elin@okologisknorge.no

Program

17.15: Registrering og middag (gryterett med økologisk kjøtt og poteter fra gården)

18.00 Velkommen, om Landbrukets Økoløft og program for dagen, v/ Ole Kristian Bergerud, leder i Østfold Bondelag og dagens møteleder

18.15 Økologisk mat og fôr på norske ressurser, v/ Tor-Jacob Solberg, leder i Norsk bonde- og småbrukarlag

18.25 Suksessfaktorer for å lykkes med økologisk korndyrking, Erik Sørli, bonde

Oppsummering av 20 års erfaring med økologisk korndyrking i samtale med øko-rådgiver Hans Gaffke, NLR Øst.

Erik dyrker økologisk korn på rundt 1300 daa og har øko-eggproduksjon på 7.500 høns i Skjeberg

18.55 Kløverrik eng – bærebjelke i økologisk korndyrking, v/ Knut Halvor Aschjem, bonde

Aschjem gård på Ås disponerer ca. 600 daa fulldyrket areal. Gården drives økologisk i 2. generasjon. Sammen med kona Elin Bergerud bygger Knut Halvor opp en ammeku-produksjon for økt jordfruktbarhet og selvforsyning med gjødsel til det økologiske åkerbruket.

19.25 Pause med økologisk kringle og kaffe

19.55 Mottak, logistikk og betaling for øko-kornet, v/ representant fra Felleskjøpet

20.05 Gode forutsetninger for å lykkes med omlegging til økologisk korndyrking, v/ Hans Gaffke, rådgiver NLR Øst

Vekstskifte og økonomi ved omlegging til økologisk drift

Bruk av konvensjonell husdyrgjødsel i økologisk drift – hva sier Debioregelverket

Kløverrik eng i omløpet uten drøvtyggere – grønngjødsling, tilskuddsordning

20.50-21 Oppsummering og avslutning

Kontaktperson

Elin Rømo Grande
Tilbake til toppen