Hopp til innhold

Innlandet

Årsmøte i Økologisk Innlandet

Velkommen til inspirasjonsforedrag og  årsmøte i Økologisk Innlandet!

Informasjon

 • Dato: 24. feb. 2024 - 13:00 - 16:00
 • Påmeldingsfrist: 18. feb. 2024
 • Sted: Bolstad Restaurant, Stolvstadvegen 5, Rudshøgda
 • Se kart
 • Arrangør: Økologisk Innlandet

Innkalling går til: Medlemmene i Økologisk Innlandet

Program

13.00: Økologisk lunsj

14.00 – 15.00: Årsmøtesaker:

 1. Konstituering av møtet.
  2. Godkjenne innkalling og dagsorden.
  3. Valg av møteleder, referent, og 2 til å signere protokollen.
  4. Godkjenne årsmelding for 2023
  5. Godkjenne regnskap for 2023
  6. Innkomne saker.
  7. Godkjenne plan og budsjett for 2024.
  8. Valg av styreleder, styremedlemmer, varastyremedlemmer, valgkomité, revisor.

15.00 – 16.00: Faglig inspirasjon ved Kari Bysveen, NLR: Hvordan lykkes med økologisk jord- og hagebruk? 

Innkomne saker fra medlemmene må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen søndag 18. februar til innlandet@okologisknorge.no.

Vi håper å kunne tilby digital deltakelse via Zoom, men det er ennå ikke avklart.

Stemmeberettigete er medlemmer som er fysisk til stede.

 

Med vennlig hilsen styret
Maria Bjune, Lene Scobie, Jon Inge Skyrudmoen, Mona Thaulow, Hans Braastad

Kontaktperson

styreleder Maria Bjune
Tilbake til toppen