Hopp til innhold

Klima og natur

Vi løfter klima og natur i 2023

Både i Norge og internasjonalt står matproduksjon for en betydelig andel av klimagassutslipp, forurensning og tap av naturmangfold. Vær med oss i arbeidet for en bedre vei fremover!

Landbruket er blant de sektorene som rammes hardest av klimaendringer og ødeleggelse av natur. Det er stadig mer anerkjent at klima- og naturkrisen må sees i sammenheng, også innenfor landbruket. Derfor er klima og natur satsingsområde for Økologisk Norge i 2023. Prinsippene for økologisk landbruk er i stor grad sammenfallende med FNs mål for bærekraftig utvikling og derfor er det ekstra viktig å vise hva økologisk landbruk er og står for. Under det overordnede temaet klima og natur har vi valgt fem temaer hvor det første temaet ut er jordhelse. De andre som vi skal snakke om gjennom året i år er forurensing, biomangfold, matsikkerhet og solidaritet. 

La oss knuse noen myter

Gjennom temaene skal vi samle og formidle kunnskap om hvorfor og hvordan matproduksjon og  -forbruk i  samsvar med økologiske prinsipper, er helt nødvendig i  møte med klimaendringene og naturkrisen vi står oppe i. Økologisk landbruk fungerer som en spydspiss i utviklingen av et kunnskapsbasert, varig og fremtidsrettet landbruk. Vi håper at vi skal kunne svare på mange spørsmål, knuse noen myter og formidle all den herlige kunnskapen som ligger innenfor økologisk landbruk og andre metoder som deler økologiens verdisett og mål om en bedre fremtid. 

Første tema ut er jordhelse! 

For å produsere økologisk mat må bonden forholde seg til fire økologiske prinsipper. Et av dem er helseprinsippet: «Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet.»

I økologisk matproduksjon er ikke god helse noe som kun er forbeholdt oss mennesker. Helsa til alle deler av matsystemet henger sammen og er avhengige av hverandre. Derfor er jordhelse også en viktig del av økologisk matproduksjon. Det økologiske landbruket handler om å utvikle en stadig bedre praksis for å pleie jorda og forebygge problemer i produksjonen av mat og fôr, gjennom å bygge god jordhelse. En god og fruktbar jord med god struktur er viktig både for å redusere klimaproblemene og for det avlingsnivået jorda kan gi. Å utvikle og dele ny kunnskap om hvordan man kan bygge god jordhelse, er dermed også viktig for vår sikkerhet for tilstrekkelig matforsyning i framtida. .

Men hva er jordhelse?

Se denne fine videoen hvor man blant andre møter vår styreleder Stina Mehus.

Vi spurte også  5 på Økokongressen om hva de synes er mest spennende med temaet jordhelse nå.

Matjorda må vernes

Økologisk Norge arbeider for at all landbruks-jord holdes i god hevd. Jordvern betyr at jorda ikke skal bli brukt til å bygges på, utarmes eller gro igjen og at beitearealer holdes i hevd. I økologisk landbruk er det ikke tillatt å bruke kunstgjødsel. Kunstgjødsel har en negativ påvirkning på livet i jorda. Kunstgjødsel tilsettes jorda i form av salter, som reduserer antallet mikrober kraftig. Saltene trekker ut væske av cellene i mikrolivet, akkurat som når du salter en fisk i matlaging. I tillegg til å utarme jorda kan overflødig nitrogen og fosfor fra kunstgjødsel forurense både vann og jord. Motsatt gir organisk gjødsel næring og gir flere jord- organismer som meitemark, insekter, bakterier og sopp. I økologisk landbruk bygger vi opp jorden og gjør den bedre i stand til å ta godt vare på seg selv.

Gjennom året håper vi du skal bli enda mer nysgjerrig, lære mer, finne håp og mot i tiden fremover og bli enda mer glad og takknemlig for alt vi får fra jorda vår. 

Støtt oss og bli medlem i Økologisk Norge! 

 

 

Tilbake til toppen