Hopp til innhold

Økologisk Norge

Stina Mehus enstemmig gjenvalgt som styreleder i Økologisk Norge

Et enstemmig landsmøte gjenvalgte Stina Mehus som styreleder for Økologisk Norge for den neste landsmøteperioden 2024-2025 søndag 14. april.

 Et enstemmig landsmøte gjenvalgte Stina Mehus som styreleder for Økologisk Norge for den neste landsmøteperioden 2024-2025 søndag 14. april.

  • Jeg takker landsmøte for tilliten, og jeg gleder meg til å ta fatt på jobben vi skal gjøre sammen for å løfte økologisk produksjon i den neste landsstyreperioden, sier Mehus.

Selvforsyning og beredskap står på dagsorden for de som engasjerer seg i landbrukspolitikk. Beredskap handler jo om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner som flom, tørke, sviktende avlinger slik fjoråret ble.

  • Økologisk landbruk, tenker jeg, er svaret på disse utfordringene, sier Mehus. Økologiske metoder tar vare på matjorda, og godt agronomisk drevet økojord ermer motstandsdyktig mot både flom og tørke, noe som gir sikrere avlinger i usikre tider.
  • Økologiske metoder gir høyere nasjonal beredskap og større trygghet for folk flest. Men vi må samtidig endre vaner, spise mer råvarebasert og ta bedre vare på maten enn vi gjør i dag. Slik kan vi få nok mat til alle også for våre barn og barnebarn.

 

For øvrig ble følgende personer valgt inn i landsstyret til Økologisk Norge:

Styreleder: Stina Mehus, Akershus

Nestleder: Anne Kathrine Jensen, Møre og Romsdal

Styremedlem: Sindre Buchanan, Oslo

Styremedlem: Arve Lian, Sør-Trøndelag

Styremedlem: Eric Brinkhof, Innlandet

Ansattrepresentant: Cathrine Andersen, Oslo

Fakta om styreleder:

Stina Mehus driver Eiketoppen gård i Drøbak i Akershus. Før Stina tok over gården i 2008 jobbet hun flere år i restaurantbransjen. Hun selger både lammekjøtt og kalvekjøtt i tillegg til skinnfeller fra sauene. De 140 dekarene med dyrket mark, benyttes til fôrproduksjon i et vekstskifte med eng og korn med gjenlegg og økologiske bær (hageblåbær og litt frukt). I tillegg driver hun gårdsturisme og arrangerer romantiske låvebryllup i den gamle låven på gården. Stina er utdannet agronom og har studert økologisk landbruk ved Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet). Stina har også studert Praktisk-Pedagogisk Utdanning (PPU) ved NMBU for å kunne ta imot elever på gården. Stina har vært styremedlem i Økologisk Norge siden 2016, og har vært styreleder siden 2022

Les mer om Stina Mehus i intervju fra Ren Mat: REN MAT | Norges eneste økologiske magasin

Tilbake til toppen