Hopp til innhold

Politikk

Høringssvar fra Økologisk Norge på Stortingsmelding 11

Et samlet landbruk er enige om at virkemiddelet for å oppnå mer økologisk er å sette seg et konkret prosentmål for produksjon og offentlig innkjøp av økologisk landbruk og mat.

Økologisk Norge ønsker å takke for muligheten til å kommentere arbeidet for økt selvforsyning og opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket, presentert i stortingsmelding 11. Økologisk Norge sitt innspill er todelt.  

 

  1. Endringer i tallgrunnlag må til  

 

Stortinget har i flere omganger satt seg mål om inntektsutgjevning mellom bønder og øvrig befolkning. I dag, med færre bønder, og hoder, som har kunnskapen om hvordan man produserer mat i landet vårt er det viktigere enn noen gang å opprettholde optimisme i, og få opp rekrutteringen til landbruket. Tidfesting må på plass, og tallgrunnlaget må endres.  

 

Økologisk Norge støtter landbrukets felles krav om endringer og mener at årsverk i landbruket må være det samme som for andre, at effektivitetskravet må forkastes, og egenkapital bonden investerer må ha en fornuftig avkastning. 

 

Samfunnsoppdraget til jordbruket er å sikre Noregs befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressursar, og slik bidra til arbeid, god ernæring og helse. Les mer om Stortingsmeldingen på regjeringen sin nettside

 

     2. Opptrappingsplanen må satse på økologisk jordbruk.  

 

I opptrappingsplanen står det: Regjeringen vilprodusere det marknaden etterspør av økologiske jordbruksvarer som vi har føresetnader for å produsere. Dette står allerede i strategien for økologisk landbruk, levert av borgerlig regjering i 2018.  

 

For det første er formuleringen umulig å styre etter, da etterspørselen etter økologisk ikke måles godt nok. Mange forbrukere mangler økotilbudet de ønsker i butikken. I tallene for salg av økologisk mat i 2023 som nylig ble presentert er både tallene direkte feil sett mot fjorårets tall, og vi mangler tall fra aktører som har økologisk som del av sin satsing. –Tallene for markedet for økologisk mat er ikke korrekt, og gjør at vi ikke har oversikt over salget – eller økningen av – markedet. For det andre har vi ikke oversikt over hvor mye av det som selges som er importert. Når vi får en vekst i markedet uten at norsk produksjon følger vil dette gå på bekostning av norsk landbruk, og gi økt import. Stikk i strid med målet for stortingsmeldingen.  

...både økonomi og økologi [må settes] i forsetet om den skal resultere i økt selvforsyning.  

En bedre løsning er foreslått. Strategien for økologisk landbruk ble evaluert i 2023 og vi venter fortsatt på avklaringer fra regjeringen på hvordan strategien skal revideres som følge av den. Evalueringen anbefaler at det bør innføres et tallfestet mål for økologisk produksjon og offentlig innkjøp. Det var ingen overraskelse. Et samlet landbruk er enige om at virkemiddelet for å oppnå mer økologisk er å sette seg et konkret prosentmål for produksjon og offentlig innkjøp av økologisk landbruk og mat. En satsing på økologisk landbruk er et viktig verktøy for å nå andre mål i jordbrukspolitikken: mindre sprøytemidler, bedre dyrevelferd, mindre antibiotikabruk, mer biomangfold og bedre jordhelse, og bidrar med viktig innovasjon til landbruket som helhet.  
 

Stortingsmeldinga må sette både økonomi og økologi i forsetet om den skal resultere i økt selvforsyning og opptrapping av inntektene i jordbruket. 

 

Tilbake til toppen