Hopp til innhold

Jordbruksforhandlingene

EU satser – Norge bør følge etter

Økologisk Norge ber avtalepartene i årets jordbruksforhandlinger om å satse på økologiske metoder. For sikrere avlinger i usikre tider, høyere nasjonal beredskap, og større trygghet for folk flest.

Økologiske metoder tar vare på matjorda. Godt drevet økojord kan være mer motstandsdyktig både mot flom og tørke. Dette kan gi sikrere avlinger i usikre tider, høyere nasjonal beredskap, og større trygghet for folk flest. Her er hovedpunktene i Økologisk Norges årlige innspill til avtalepartene i jordbruksforhandlingene.

Vi ber om tilskudd på vekstskifte

Gode vekstskifter er grunnlaget for sunn og bærekraftig planteproduksjon. Økologisk Norge mener derfor at det bør gis et tillegg på 20 % i arealtilskuddet for produsenter som har vekstskifter, alene eller i samarbeid med andre. Dette kan stimulere til økt samarbeid mellom produsenter, og dermed gjøre det lettere gjennomføre vekstskifte både hos grovforprodusenten og naboen som for eksempel driver med potet. Dette vil øke jordhelsen og redusere behovet for plantevernmidler på mange gårder.

Økologiske metoder tar vare på matjorda.

Staten må dekke merpris på økologisk melk

Vårt innspill er at merprisen på økologisk melk bør dekkes inn av staten i sin helhet. Det var også et forslag i Landbruksdirektoratets rapport "Verdikjeden for økologisk melk" (2022) hvor det foreslås at myndighetene kan betale for en større del av merkostnadene knyttet økologisk melkeproduksjon gjennom et pristilskudd som erstatter deler av merprisen Tine betaler for økologisk melk. Begrunnelsen er å opprettholde spydspissfunksjonen til økologisk landbruk i hele landet. Dette vil igjen føre til at Tine kan redusere pristillegget til meierier som kjøper økologisk melk.

Mer beiting mer karbonlagring

Økologisk Norge ønsker et stort løft i tilskuddet til utmarksbeite for hele landbruket: Økt bruk av beite er sentralt for å ta hele landet i bruk, med god ressursutnyttelse og for å bidra til økt dyrevelferd. Mer beiting fører også til økt lagring av karbon i jordsmonnet. Økologisk Norge mener at vi må benytte beiteressurser og areal egnet til grovfôrdyrking i større grad, og vil ha blant annet enda flere kastrater i norsk utmark

Her finner du Økologisk Norges innspill i sin helhet

Hvert år gir Økologisk Norge sitt innspill til faglagene, et viktig dokument på vegne av økologiske bønder og medlemmer som beskriver situasjonen for økologisk produksjon, hvorfor og hvordan økologisk landbruk er en spydspiss for hele landbruket – og hvilke tiltak som kan løfte økologisk produksjon.

I jordbruksforhandlingene kan vi påvirke tilskudd- og støtteordninger, forskningsmidler og satsningsområder, løfte utredningsbehov, målpriser, retningslinjer for samvirkene. 

Innspillet er levert til Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet i forkant av jordbruksforhandlingene 2023.

Tilbake til toppen