Hopp til innhold

Dyrk selv

Dyrk selv! 7 tips fra Økologisk Norge

Hva er både meningsfullt, bra for den psykiske og fysiske helsa, reduserer matbudsjettet og er gunstig for planeten? Å dyrke selv, vel!

 

Aldri har det vært flere grunner til å dyrke selv. Å dyrke etter økologiske prinsipper er rimeligere, morsommere og bedre både for deg og naturen. Det går ut på å dyrke på lag med naturen, og ikke imot den. Her er 7 dyrketips til deg fra Økologisk Norge.

1. Hvor skal jeg starte?

Velg vekster som du liker å spise og som er enkle å dyrke. Start i det små med et lite område og få planter. Utvid i takt med egen kompetanse og dyrkelyst. Gaper du over for mye, er det lettere å mislykkes og miste motivasjonen.

Ikke start for tidlig med å så vekster som trenger forkultivering inne! Uten gode vekstlys, bør du vente med å så til 1. april. Da er sollyset tilstrekkelig i sørvendte vinduer.

2. Dyrk i jord

Det beste utgangspunktet er jorda du allerede har. Unngå torvjord, det er både dyrt, dårlig å dyrke i og har negativ innvirkning på klima og natur.

Ikke all jord er god jord å dyrke i, men all jord kan bli det. God jord er levende, faktisk er matjord det mest artsrike økosystemet på hele planeten. Mikroorganismene i jorda lever i tett symbiose med plantene.

På samme måte som mikrobene i og på vår kropp er viktige for vår helse, er de som lever i jorda viktige for plantene. Tar du godt vare på jorda, bidrar jordlivet til å forbedre jorda, gjødsle og ta vare på plantene dine.

Unngå bar jord. Det beste for jorda og livet der er at bakken er dekket av levende planter. Nest best er jorddekke av organisk materiale, som gressklipp, halm, høy, løv, ull [AM1] eller flis. Begrens dyp bearbeiding av jorda. Det forstyrrer jordlagene og er negativt for de som bor der.

3. Gjødsling

Et viktig prinsipp i økologisk hagebruk er å gjødsle jorda og ikke plantene. Jorda er nemlig plantenes fordøyelsessystem. Tilfør kompost av god kvalitet og i passe mengder, eller bruk organisk gjødsel, enten fra planter eller dyr. Det tilfører mer liv til jorda. Det er mat for meitemark, insekter, sopp og bakterier i jorda, som bryter ned og omsetter næringsstoffene så de blir tilgjengelige for plantene. Lag selv eller kjøp kompost av god kvalitet og som er beregnet på dyrking av mat

Ikke bruk kunstgjødsel, det er energikrevende å produsere, i stor grad basert på ikke-fornybare kilder og har negativ innvirkning på livet i jorda.

Dyrk et mangfold av planter og unngå å dyrke samme vekst på samme sted år etter år.

4. Dyrk mangfoldet

Å dyrke mange ulike vekster fremmer biologisk mangfold både over og under bakken. Mangfold avler nemlig mangfold. Du kan dyrke et mangfold av planter, et mangfold av sorter, og dyrke på ulike måter. Et høybed med trestokker og mye kompost, byr på et helt annet underjordisk miljø enn et steinbed, og sammen kan de huse mangfoldet.

Robuste økosystemer kjennetegnes av et stort antall arter hvor ingen dominerer, men hvor de samarbeider og holder hverandre i sjakk. Å tilrettelegge for biologisk mangfold er sentralt i en naturvennlig hage.

5. Naturlig skadedyrbekjempelse

Ikke bruk sprøytemidler mot insekter, sopp eller ugress. De skiller ikke mellom venner og uvenner. Insektgift dreper både insekter som kan gjøre skade og nytteinsekter som humler, bier og sommerfugler.

Giften du bruker i hagen vil til syvende og sist ende opp på din egen tallerken. Ikke fortvil om noen har prøvepist maten, skjær det bare bort. Egentlig er det et kvalitetsstempel og et tegn på at grønnsakene er giftfrie. Det er ingen grunn til å bruke gift eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler i hagen. Sats på naturlig skadedyrbekjempelse.

I økologisk dyrking bekjempes skadedyr på naturlig vis. Biologiske utfordringer møtes med biologiske løsninger. I et økosystem i balanse får ingen arter dominere, de både samarbeider, konkurrerer og holder hverandre i sjakk.

Forebygg angrep ved å sørge for at plantene har nok vann og næring. Sunne planter har større motstandskraft mot både sykdommer og skadedyr. Ved å dyrke ulike vekster sammen, kan du forvirre insekter som gjør skade.

6. Kretsløp og lokale ressurser

Å dyrke på naturens premisser er et sentralt prinsipp i økologisk dyrking. Bruk naturen som læremester og dyrk på lag med den. Legges forholdene til rette, kan selv en liten hage romme hundrevis av ville planter og dyr. En naturvennlig hage er både vakker og nyttig og passer i stor grad seg selv. Klipp plenen sjeldnere, lag plass til uryddige soner, la kvisthauger ligge, anlegg en liten dam, dyrk insektvennlige blomster eller anlegg en liten blomstereng. Len deg tilbake og nyt godt av alle økosystemtjenestene en naturvennlig hage gir.

Kretsløpstankegang står sentralt i økologisk dyrking. Minimer tilførsler utenfra, ta vare på ressursene, tenk kortreist og lokalt, gjenbruk og resirkuler. Lag din egen kompost av avfall fra kjøkkenet og hagen og resirkuler næringsstoffene. Bruk plenklipp og løv til å dekke jorda. Lag ditt eget gjødselvann av ugress. Kjøp gjødsel og kompost av en lokal bonde eller på den lokale avfallsstasjonen. Sjekk boden eller garasjen eller hør med venner før du kjøper nytt utstyr. Gjenbruk utfordrer kreativiteten og er både morsomt, miljøvennlig og økonomisk.

7. Valg av sort og frø

Du kan enten så frø selv eller kjøpe ferdige planter. Velg økologiske frø og kjøp fra frøfirmaer som satser på frøproduksjon i Norge. Nasjonal frøproduksjon er viktig for matsikkerheten.

Står det F1 på frøposen, betyr det at frøene er hybrider. Før 1920-tallet var alle sorter åpenpollinerte. Åpenpollinerte sorter har stort genetisk materiale som gjør dem i stand til å tilpasse seg endringer i vekstforholdene. De er mindre kravstore og egner seg bedre til dyrking på hobbybasis. En annen fordel er at du kan ta frø av egne planter.

Kjøper du planter, bør du velge økologiske gartnerier for å unngå å tilføre gift til hagen. Plantene er dyrket frem uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler og pesticider.

Lykke til med årets dyrking! Har du lyst til å dyrke, men mangler hage? Slå deg sammen med en nabo, lei en parsell eller meld deg inn i et av de mange andelslandbrukene i Norge.

 

Kilder:

Goulson, D. (2022). Den ville hagen. Kunsten å redde verden i egen hage. Oslo: Forlaget Press.

Norderhaug, M., & Norderhaug, I. (2024). Markens grøde - Lær å dyrke og lage mat av grønnsaker og urter fra egen hage. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hind, L. J. (2023, juni 26). Ny undersøkelse: Du blir lykkeligere av å dyrke dine egne grønnsaker. Hentet fra www.forskning.no: https://www.forskning.no/landbruk-mat-nibio/ny-undersokelse-du-blir- lykkeligere-av-a-dyrke-dine-egne-gronnsaker/2210321

Joner, E., & Arne, G. (2023). Finger'n i jorda. Oslo: Jordnært Press. [AM1]

 

Tilbake til toppen