Hopp til innhold

Aktuelt

Økobonde på topp i NBS

Økologisk melkebonde Kjersti Hoff fra Løten ble i helga valgt til ny leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag. Økologisk Norge gratulerer Kjersti med vervet og NBS med valget.

Kjersti Hoff ble nå i helga valgt til ny leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Hun er økologisk melkebonde i Løten i Hedmark med 30 års fartstid og lang organisasjonserfaring.

Godt samarbeid

– Økologisk Norge ser svært positivt på at Småbrukarlaget nå har valgt en økobonde på topp, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.

– Vi må ha en landbrukspolitikk som øker sjølforsyninga vår på norske ressurser

– Vi samarbeider med hele landbruket, både politisk og gjennom prosjektene våre, blant annet Landbrukets Økoløft og Åpen Økologisk Gård, framholder Solberg, – og vi har også hatt et godt samarbeid med avtroppende leder Merete Furuberg. 
– Vi i Økologisk Norge vil gjerne takke Merete for innsatsen hennes og sender våre gratulasjoner til Småbrukarlaget og Kjersti Hoff. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med NBS under Kjerstis ledelse, sier Børre Solberg.

Vil øke sjølforsyning

Bonde og småbrukarlaget jobber for en bærekraftig omstilling av matproduksjon, slik at vi bruker mer av de naturgitte ressurser vi har i landet, heter det i pressemeldingen fra Småbrukarlaget.
– Vi må ha en landbrukspolitikk som øker sjølforsyninga vår på norske ressurser, sier nyvalgt leder Kjersti Hoff. – Småbrukeren, deltidsbonden og familiejordbruket må verdsettes mer. Dette er bærebjelkene i matproduksjonen og bygdene våre. De gir rom for mangfold og er robuste.
Vi som jobber med jorda merker klimaendringene først. Vi ser allerede hvor vanskelig det er å produsere mat, og vi må kreve en klimapolitikk som sikrer matproduksjon også i framtida.

Tilbake til toppen