Hopp til innhold

Landsmøte 2018

Nytt navn: Økologisk Norge

Økologisk Norge er i dag blitt vedtatt som nytt navn på organisasjonen. 

Landsmøtet på Røros har i dag vedtatt at organisasjonen fra nå av skal ha et enklere og mer selvforklarende navn: Økologisk Norge.
Forslaget om det nye navnet ble lagt fram av Landsstyret, i form av et forslag om vedtektsendring. Slik endring krever minst to tredjedels flertall.
Etter en en oppglødd debatt der mange delegater tok ordet, oppnådde forslaget det nødvendige, kvalifiserte flertall.

Forvekslinger

Bakgrunnen for endringen er at det lenge har vært en diskusjon i organisasjonen om omkring navnet Oikos, som kommer av gresk og betyr hus, husholdning og jorden vår - i en vid betydning.
– Det gamle navnet har lenge vært vanskelig å kommunisere. Vi har ofte opplevd at navnet Oikos har blitt forvekslet med andre navn innen økobevegelsen, som Debio og Helios, sier daglig leder Børre Solberg.

Ønsker å nå ut

Landsstyret mener det vil være fordelaktig å velge et navn som både er beskrivende og gjenkjennelig.
– Som organisasjon ønsker vi å nå bredere ut og bli mer synlig, forklarer Solberg. – Et enklere navn vil gjøre det mindre ressurskrevende å kommunisere hvem vi er og hva vi står for.

Har vært på høring

Navnet Oikos ble i sin tid foreslått som et kompromiss da organisasjonen ble dannet, ved a tre tidligere økoorganisasjoner, Norsk Økologisk Urtelag, Norsk Økologisk Landbrukslag og Økoprodusentane, slo seg sammen til en samlet felles organisasjon for å fremme økologisk landbruk og forbruk. Organisasjonen er fortsatt unik i og med at medlemsmassen består av både bønder, forbrukere og mellomleddet som foredler og selger økologiske varer. 
Forslag om å forenkle organisasjonens navn har vært ute på høring i organisasjonen. Temaet har vært diskutert på lagenes årsmøter i vinter. De fleste tilbakemeldingene har vært positive til endringen av navnet. 

Sier hvor vi vil

Det nye og enklere navnet, Økologisk Norge, ble vedtatt av landsmøtets valgte delegater med et overveldende flertall. Det gamle navnet og våre gamle logoer vil bli faset ut over tid, så landsstyret forutsetter at kostnadene ikke blir store.
– Jeg ser fram til å ta i bruk det nye navnet i arbeidet for å fremme økologisk mat og landbruk, sier en fornøyd daglig leder Børre Solberg, – Økologisk Norge – det er dit vi vil.

Avstemning over navnebytte på landsmøtet 2018. Foto: Økologisk Norge
Avstemning over navnebytte på landsmøtet 2018. Foto: Økologisk Norge

Visjon

Økologisk Norge arbeider for et samfunn der naturens kretsløp, balanse og tålegrenser danner utgangspunkt for all landbruks- og matproduksjon. Menneskers og dyrs behov for god helse, ernæring og livskvalitet utgjør selvfølgelige forutsetninger for produksjonen, og en rettferdig global fordeling av ressursene er rettesnor. Omsorgen for framtidige generasjoner er en naturlig del av den økologiske helhetstenkningen som styrer samfunnsutviklingen.

Opprinnelig vedtatt på Landsmøtet på Bjerkem, mars 2014. Opprettholdt på Landsmøtet på Røros, i april 2018.

Tilbake til toppen