Hopp til innhold
Økologisk Norge gratulerer

En fredspris mot sult

Både flydropp med mat etter katastrofer og solide bidrag til å bygge et varig bærekraftig matsystem basert på lokale ressurser, er blant WFPs arbeidsoppgaver. Økologisk Norge gratulerer WFP med fredsprisen.

Økologisk Norge gratulerer FN-organisasjonen World Food Programme med tildelingen av Nobels Fredspris.
– Fredsprisen til FN-organisasjonen World Food Programme, WFP, understreker nettopp det samme som det vi i Økologisk Norge jobber for: Alle menneskers rett til å være trygge på at de kan spise seg mette hver dag, sier daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg.
– Å ha lokal kontroll over det som skal til for å produsere mat til egen befolkning, er grunnleggende. Praktisk kunnskap om å dyrke jorda med varig bærekraftige, økologiske metoder, øker muligheten for slik lokal kontroll.

Underliggende sult-årsaker

WFP jobber mye med mat som akutt krisehjelp til mennesker i nød. Samtidig driver WFP også komplementære programmer for å bekjempe de underliggende årsakene til sult. Dette handler om å bygge motstandskraft i lokalsamfunn, skriver WFP på sin nettside.
Svært mange av de som sulter er småskalabønder med familiebedrifter, som blir rammet hardt av tørke, flom, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

Sultne småskalabønder trenger kunnskap om agroøkologiske metoder, ikke kunstgjødsel

Øko-kunnskap gir mer mat

Det internasjonale økologiske landbrukets løsning er et landbruk basert på lokale ressurser med økologisk og sosialt bærekraftige metoder, som bidrar til å bygge stabile lokalsamfunn. Mange prosjekter som både vi i Økologisk Norge og mange andre i økofamilien har gjennomført, viser at når småskalabønder får kunnskap og erfaringer med hvordan de kan dyrke gode avlinger med bærekraftige metoder, kommer det hele lokalsamfunnet til gode.

Matsystemet må endres

FNs bærekraftsmål nr 2 har som mål å utrydde sult, oppnå matvaresikkerhet og bedre ernæring, og å fremme bærekraftig landbruk. For å sikre at alle mennesker på jorda har tilgang til nok mat, må det investeres mer i bærekraftig landbruk og i å styrke småskalabøndenes stilling.

– Dagens matsystem svarer ikke på det bærekraftsmålene legger opp til, men bidrar i stedet til sult og miljøforringelse. Her er det en tett sammenheng. Derfor er det hele matsystemet som må endres, påpeker Solberg. – Det som internasjonalt kalles agroøkologi – et matsystem basert på lokale ressurser og økologisk bærekraftige produksjonsmetoder, er svaret på dette bærekraftsmålet. Det sultne småskalabønder trenger, er kunnskap om agroøkologiske metoder, ikke å gjøres avhengige av kunstgjødsel og gift, avslutter Børre Solberg i Økologisk Norge.

Mer å lese: 

Det er en utbredt påstand at økologisk produksjon vil kaste tusener av mennesker ut i sultedød. Denne påstanden har omfattende internasjonal forsking mot seg, for eksempel: Økologiske metoder gir høyere avlinger der de fattige bor. 

Økologisk landbruk er selvsagt bærekraftig

FNs fakta

70 prosent av maten som spises i verden kommer fra småskala- og familielandbruk. 500 av 570 millioner gårdsbruk drives som familiebedrifter, og 40 prosent av verdens befolkning har dette som hovedinntektskilde. Blant de som sulter er det mange småskalabønder. Det er disse som rammes hardest av tørke, flom, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.  

821 millioner mennesker, eller om lag 13 prosent av verdens befolkning, er rammet av sult. Hvert år dør nærmere 3 millioner barn under 5 år som følge av sult eller sult-relaterte årsaker. Nesten 2 milliarder mennesker opplever i perioder manglende matsikkerhet. 

Kilde: FN-sambandet

Tilbake til toppen