Hopp til innhold

Vårsamling for tillitsvalgte i Økologisk Norge

Velkommen til Vårsamling for tillitsvalgte i Økologisk Norge!

Informasjon

  • Dato: 05. apr. 2019
  • Sted: Bruket og Friluftshuset til DNT
  • Se kart

Fredag 5. april og lørdag 6. april inviterer Økologisk Norge alle tillitsvalgte til vårsamling i Oslo. Samlingen varer fra lunjs til lunsj og vil ta for seg årets kampanje, forbrukermakt, rekruttering og verving, verdikjeden, og framtidas matproduksjon.

Program:

Fredag 5. april på Bruket (Schweigaards gate 34 c)
09.00 – 12.00 Styremøte landsstyret i Økologisk Norge (eget program)
12.00 – 13.00 Felles lunsj for alle
13.00 – 13.15 Velkommen - presentasjonsrunde
13.15 – 13.55 Forbrukermakt og avmakt og det grønne skiftet /Eivind Jacobsen, direktør, SIFO
13.55 – 14.00 Kort beinstrekk
14.00 – 15.00 Rekruttering og motivasjon v/ Martin Gustavsen, org.rådgiver, Frivillighet Norge
15.00 – 15.40 Verdikjeden – fra jord til bord v/ Eivind Haalien, kategorisjef, NorgesGruppen
15.40 – 16.00 Pause
16.00 – 17.00 Future Nordic Diets – Drøvtyggere og bærekraft v/ Stein Brubæk, leder internasjonalt utvalg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
17.00 – 18.00 Kampanje Økologisk Norge 2019 v/ Ida Barratt-Due Solum, org.rådgiver, Økologisk Norge

18.00 – Middag på Bruket og utdeling av prisen Årets meitemark 2019

Lørdag 6. april på Friluftshuset til DNT (Sørengkaia 124)
09.30 – 10-15 Sunt og miljøvennlig kosthold basert på norske råvarer, nå og i framtiden? v/Inge Lindseth, klinisk ernæringsfysiolog og seniorrådgiver, Økologisk Norge
10.15 – 11.00 Utmarka som ressurs v/ Yngve Rekdal, seniorrådgiver, NIBIO
11.00 – 11.15 EAT – Hva og hvorfor? v/ Jostein Hertwig, styremedlem i Økologisk Norge, koordinator for Bærekraftige matsystemer, FN og leder, BERAS International.
12.00 – Lunsj og vel hjem

 

 

Tilbake til toppen