Hopp til innhold

Informasjon om Økoguiden

Øverland Andelslandbruk SA ble etablert i 2006 som den første gården i Norge drevet som et andelslandbruk. Andelslandbruket leier jord av Norges Vel, som eier Øverland gård. Vi dyrker økologiske grønnsaker på 30 mål og er godkjent av Debio. Vi dyrker lokal økologisk mat i felleskap!

Øverland andelslandbruk

Øverland Andelslandbruk SA ble etablert i 2006 som den første gården i Norge drevet som et andelslandbruk. Andelslandbruket leier jord av Norges Vel, som eier Øverland gård. Vi dyrker økologiske grønnsaker på 30 mål og er godkjent av Debio. Vi dyrker lokal økologisk mat i felleskap!

Om oss

Øverland Andelslandbruk er organisert som et samvirkeforetak. Vi har en kjernegruppe (styre) valgt av andelshaverne på Årsmøte og disse tar beslutninger på vegne av andelslaget. Den daglige driften sikres av en ansatt hovedgartner som sammen med flere innleide dyrkere sikrer produksjonen og vi har også en innleid daglig leder i en liten stilling. Vi har en stabil og transparent økonomi, med en rettferdig lønn til alle innleide. Vår kjernevirksomhet finansieres gjennom den årlige andelsprisen uten ekstern støtte. Vi har et langsiktig mål om å dekke matvarebehovet til andelshaverne i størst mulig grad, samtidig som produksjonen og driften er bærekraftig. Vi lager en forpliktende avtale mellom oss som produsent og andelshaveren som forbruker. Dyrkningsplan og økonomiske forhold blir lagt frem og diskutert på fellesmøter. Betaling skjer hovedsakelig på forskudd, og andelshaverne deler risikoen for årsvariasjoner i produksjonen. Fordelen for forbrukerne er tilgang på lokalprodusert mat der de selv har påvirkning. Utveksling av kunnskap og synspunkter er viktig hos oss. Det skaper et sterkt og personlig ansvar for matproduksjonen. Hos oss møter dyrkerne alle som spiser maten og andelshavere vet godt hvor maten kommer fra og hvordan den ble dyrket. Kvaliteten kan vel ikke bli bedre (-: Også har vi det både hyggelig og til og med gøy på jordene!

Om andelslandbruksmodellen

Det finnes flere måter å organisere et andelslandbruk på og alle former har noen felles prinsipper som skiller seg de fra andre former for torgsalg, abonnement, ferdigkasser, selvplukk osv. De tre hovedprinsippene er:

1. Dialog er avgjørende for et vellykket andelslandbruk. Vi har evaluering hvert år for å finne andelshavernes behov og ut i fra dette kan det lages en skreddersydd produksjonsplan innenfor rammene av muligheter.

2. Økonomien er åpen og tilgjengelig for alle andelshavere. Det er nødvendig for at konsumentene skal forstå summen de betaler. Den tilsvarer produksjonens kostnader.

3. Andelshaverne tar en felles risiko for at produksjonen blir god, det blir mindre av noe i et dårlig år, men det vil også være overflod i et godt år. Velkommen til oss!


95747162

-
Tilbake til toppen