Hopp til innhold

Økodemo i butikk

Gjennom Økodemo i butikk gir vi en rekke økologiske produsenter bistand med å presentere sine produkter direkte overfor forbrukeren. 

Hensikten med demonstrasjonene er å skape blest om økologisk mat generelt og utvalgte produkter spesielt ved å servere smaksprøver. På denne måten øker vi kjennskapen til og interessen for økologisk mat, og dermed øke salget. De første demoene i butikk i regi av Økologisk Norge startet allerede høsten 2001, siden 2003 har økodemo vært et årlig prosjekt i Økologisk Norge.

Grunnideen er enkel: En person som kan mye om økologisk mat og landbruk, som er kurset for å ha demonstrasjoner i butikk, viser fram utvalgte økologiske produkter, deler ut smaksprøver og snakker med kundene. Flere av våre demopersoner driver, eller har drevet, med økologiske landbruk selv. Ved disse demoene i butikk får kundene derved en unik sjanse til å møte førstehåndskjennskap til økologisk matproduksjon. 

Historikk og utvikling

Prosjektet, som startet under navnet "Økobonde-i-butikk", var fra 2003 et tilbud til butikker som ønsket å profilere sine økologiske varer.  Det ble arrangert fra 150 til 250 demoer i året. Ofte ble demoene holdt i forbindelse med kampanjeuker i butikk. I forbindelse med opprettelsen av ulike helkjedeavtaler ble "Økobonde-i-butikk" med i et samarbeidsprosjekt med Coop og deres største leverandører av økologiske varer.

Prosjektet ga Coop Mega-butikker hjelp til å bygge markedet for økologiske produkter gjennom å utvikle og tilby profileringsmateriell, støtte kampanjer, gjennomføre demonstrasjoner av produkter, merke opp økovarer i butikk og tilby opplæring til butikkansatte.

Navnet på dette fellesprosjektet, "80i08", spilte på den svært ambisiøse målsettingen om å øke omsetningen av økologiske ferskvarer (meieri, frukt og grønt, brød, egg og kjøtt) i Coop Mega fra ca 24 millioner kroner i 2005 til 80 millioner i 2008. Målsettingen ble ikke nådd, men økningen var allikevel påfallende fra 24 til 41, for så å ende på drøye 63 millioner kroner.  Totalt ble det gjennomført 1 800 demoer i løpet av tre-årsperioden fellesprosjektet pågikk.

Etter 2008 har Økologisk Norge fortsatt prosjektet under navnet "Økodemo i butikk" i samarbeid med dagligvarekjeder, leverandører og produsenter av økologisk mat.

I 2013 og 2014 samarbeidet Økologisk Norge med flere av landets største og dyktigste økoprodusenter, med et særskilt fokus på økologisk kjøtt og etterhvert meieriprodukter og korn. Dette arbeidet fortsetter i 2016. Vi ønsker samtidig å vise frem et bredt spekter av økologiske produktgrupper, og er stadig på jakt etter nye samarbeidspartnere.

Prosjektet har hele veien fått støtte fra Landbruksdirektoratet.

Vi bruker miljøvennlig engangsservise fra Greenway via engangs.no
Alle produkter er bionedbrytbare og komposterbare. Palmebladproduktene er Svanemerket. Treproduktene er FSC godkjent.
Katalog Nyheter


Spørsmål om økodemo i butikk?

Kontakt prosjektleder Cathrine Andersen:
cathrine@okologisknorge.no eller på telefon 24 12 41 04 eller 905 51 295

Tilbake til toppen