Hopp til innhold

Kultur, idrett og friluftsliv

Trenger du råd for å servere økologisk ved større arrangementer? Vi hjelper deg.

Økologisk festivalmat er i dag mer en selvfølge enn en sjeldenhet. Det er få arenaer i Norge hvor økologisk mat har fått mer plass og oppmerksomhet enn på musikkfestivaler. Økologisk Norge gleder seg over å ha bidratt vesentlig til dette gjennombruddet, med støtte fra Statens Landbruksforvaltning og Landbruksdirektoratet. Prosjektet har med tiden blitt utvidet til også å gjelde idrett-  og friluftsektoren og øvrige deler av kultursektoren.

Prosjektet startet i 2003 med satsning på økologisk matservering på musikkfestivaler. Øyafestivalen har gått foran og vist vei for en rekke andre festivaler og har hatt en stor andel økologisk matservering siden.

Listen over festivaler som serverer økologisk mat blir stadig lengre. Økologisk Norge har i løpet av perioden 2003-2019 veiledet og samarbeidet med over 50 ulike festivaler og arrangementer. Moldejazz, Hovefestivalen, Canal Street, Kartfestivalen, Pstereo, Parkenfestivalen og Smak Svalbard, er bare noen av festivalene som Økologisk Norge har samarbeidet med.

Prosjektet har en kostnadsfri veiledningsfunksjon overfor ulike arrangementer. Dette innebærer både å gi innspill til arrangementer som har en andel økologisk servering allerede, men også å gjennomføre oppsøkende virksomhet overfor arrangementer som ikke har noe kjent satsning på miljø- og helsemessige aspekter ved arrangementet. Gjennom prosjektets veiledning får aktører oversikt over aspekter som:

  • Økologiske leverandører
  • Søknadsprosess for å bli sertifisert til Debios merkeordning for økologisk servering
  • Hvordan kommunisere satsningen på økologisk mat
  • Koordinering hva gjelder øvrig miljøhensyn på et arrangement
  • Kunnskapsgrunnlag om økologisk matproduksjon hva gjelder helse og miljø

Prosjektet driver også med formidling direkte til publikum gjennom foredrag, artikler i aviser, magasiner og nettsteder, samt ved å arrangere konferanser og øvrige arrangementer. Prosjektet er arrangør av Nasjonal idrettsernæringskonferanse som har vært gjennomført årlig fra 2015 til 2017.

Samarbeidspartnere, arrangementer og arenaer der prosjektet har vært eller er involvert (ikke fullstendig liste)

Skral

Kadetten

Livestock

Trænafestivalen

Smak Svalbard

Øyafestivalen

Miniøya

Kistefestivalen

Moldejazz

Pstereo

Kartfestivalen

Oslo Pix

Rabalderfestivalen

Den Norske Turistforening

Gjendesheim Turisthytte

Ekstremsportveko

Skandiacup

 

Ta gjerne kontakt for foredrag eller for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon hva gjelder matserveringen.

Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet.

Nettsiden arrangmentsmat.no er resultatet av erfaringen prosjektet har gjort seg gjennom alle årene med veiledning overfor arrangementer. Denne finnes også som håndbok, som kan bestilles ved å sende en epost til info@okologisknorge.no.

Prosjektet er også initiativtager til konseptet Fjellmettreglene, som blant annet formidles gjennom karakteren Børge Bærekraft

 

Andre nyttige dokumenter for deg som arrangør av festivaler mm: 

Mal oversikt økoandel

Veileder til rapportering av økoandel for ditt arrangement

 

Økologisk fokus på musikkfestivalen Skral i Grimstad

 

Tilbake til toppen