Hopp til innhold

Kampanje 2019 - Spør og spis

Fra 26. august til 20. september gjennomfører Økologisk Norge en kampanje med fokus på etterspørsel etter økologiske varer i butikken. Bli med du og!

Høsten 2019 gjennomfører Økologisk Norge en kampanje om etterspørsel av økologiske varer i butikk. Her finner du info om kampanjen og tips til aktivitet i lagene og hvordan dere som tillitsvalgte kan involvere dere.

Bakgrunn for kampanjen: På landsmøtet i 2017 ble det bestemt at Økologisk Norge skal arrangere landsmøte annet hvert år framfor, som en prøveordning fram til 2022. 2019 er første år uten landsmøte. Gjennom diskusjoner, workshoper og innspill fra dyktige motivatorer har vi kommet fram til at vi skal gjennomføre en kampanje i stedet for landsmøte i 2019. 5. og 6. april i år ble det arrangert en vårsamling for de tillitsvalgte i organisasjonen, som kickstart på kampanjen og for å møtes som organisasjon.

Tema for kampanjen: Vi vil oppfordre medlemmer og støttespillere til å etterspørre økologiske varer i butikken, fortrinnsvis norskproduserte. Stortinget har besluttet å gå bort fra et tallfestet mål om økologisk produksjon og forbruk – de mener produksjonen skal være styrt av etterspørsel. 

Vi skal gi dem etterspørsel!

Ved å gjøre et helt konkret og enkelt tiltak som å etterspørre økologiske varer i butikken kan du bidra til mer økologisk mat. For å øke tilbudet av økologiske varer må forbrukeren kjøpe de varene som er i butikken og etterspørre de varene de savner.

Spørreundersøkelse: De første to ukene i august sender vi ut en uformell spørreundersøkelse til våre medlemmer og støttespillere, for å kartlegge hvilke varer forbrukeren savner og hvilke butikker de handler i.

Når: Spørreundersøkelsen gjennomføres de første to ukene i august, med oppstart 6. august.
Hvordan: Sendes ut på mail til alle medlemmer, spres i sosiale medier i samarbeid med Matmerk.

Spørreundersøkelsen skal bidra til å legge vekt på dagligvarekjedene og vise at forbrukeren ønsker flere økologiske varer i butikken. Bli med å spre spørreundersøkelsen til deres lokale nettverk! 

Kommunikasjon og infomateriell: Hver kampanjeuke skal deles opp i forhold til temaene dyrevelferd, klima/miljø, forbrukermakt og helse. Økologisk Norge vil komme med presseutspill hver uke som skal sette agenda for uka. I tillegg forbereder vi informasjon knyttet til sosiale medier og lager animasjonsfilm om økologisk landbruk. Vi skal oppfordre til etterspørsel i butikk og vi skal skape oppmerksomhet rundt emneknaggen vår #spørogspisøkologisk

Din stemme er viktig – du kan bidra!

Arrangement på Litteraturhuset i Oslo

Torsdag 26. september samler vi fagfolk og miljøorganisasjoner til faglige innlegg og dialog rundt hva vi skal spise i framtiden og hvordan vi skal få det til. Les mer om arrangementet her.

Hva kan lagene gjøre: 

Her har vi samlet tips og forslag til hvordan lagene kan involvere seg i kampanjen.

Lag som arrangerer ØKOUKA: Flere lag er involvert i ØKOUKA og opptatt med det store deler av kampanjeperioden. Kan ØKOUKA brukes som arena for å fremme Økologisk Norge sitt kampanjetema?

· Kan man arrangere noe knyttet til etterspørsel, forbrukermakt eller informasjon om øko generelt under ØKOUKA?

· Er det samarbeidspartnere eller andre som jobber med kampanjetemaet man kan foreslå som arrangører?

Lag generelt:

· Hvordan kan laget sette fokus på etterspørsel i butikk?

· Er det noe lokalt laget kan henge seg på?

· Kan man opprette direkte kontakt med lokale butikker?

· Kan man gjennomføre stunt mot lokale butikker eller nærområdet?

· Aksjon som framsnakker øko?

· Aksjon om øko og etterspørsel?

· Kontakte kantiner og knytte dem opp mot for eksempel andelslandbruk i nærområdet. Lokale initiativ!

· Løfte opp lokale aktører som restauranter, cafeer, butikker og enkeltpersoner – lokale økohelter.

· Bruke spørreundersøkelsen fra kampanjen i ØKOUKA. Legge frem statistikken overfor butikkene.

· Kontakte lokalavisa.

· Det er valg midt i kampanjeperioden! Slagord som VELG økologisk er foreslått. Eller under ØKOUKA: Økologisk OMVALG.

· Lokale produsenter kan stille opp i butikk – Økobonde i butikk.

· Leserinnlegg i lokalaviser.

· Fokus på offentlige innkjøp i kommunen og fylket.

· Inngå samarbeid med tilsvarende organisasjoner lokalt.

· Lage en egen spørreundersøkelse på matfestivaler.

· Økologisk frokost med foredrag (kan ta inngangspenger).

 

Økolaget i Sande sitt butikkstunt – Sammenlign økoutvalget i dine lokale butikker:

· Velg ut et antall lokale dagligvarebutikker.

· Kjøp de økologiske varene butikkene har (eventuelt kan dere høre med butikkene om det er mulig å levere tilbake varene i etterkant).

· Sammenlign antall varer, hvem har best utvalg – still de gjerne ved siden av hverandre så forskjellene blir tydeliggjort.

· Inviter med lokalpressen, ta bilder og understrek viktigheten av å etterspørre økologiske varer.

Mediedekning lokalt – hva kan laget bidra med?

Økologisk Norge har forberedt et leserbrev/presseskriv som lagene enkelt kan benytte seg av lokalt. I tillegg kan lagene selv arbeide opp mot lokalpresse ved å:

· Skrive innlegg og kronikker

· Skape debatt i egne medier

· Dele redaksjonelle artikler i egne medier

Materiell for tillitsvalgte til bruk under kampanjen:

· Lokalt leserbrev/presseskriv som enkelt kan tilpasses hvert lag og sendes til lokalpressen.

· Tre plakater som kan henges opp i matbutikker og andre steder. Formatet er A3 og kan printes i A3 og A4.

· Delebilder til sosiale medier.

Tilbake til toppen