Hopp til innhold
Hederspris

Årets meitemark

Hedersprisen "Årets Meitemark” deles ut en gang i året av Økologisk Norge. 

Prisen går til en person eller gruppe av personer som fremmer meitemarkens trivsel og utbredelse i Kongeriket Norge. Den eller de som tildeles “Årets Meitemark” har rett til å kalle seg “Hedersmeitemark” og kan tiltales som det samme.

Dette kan gjøres på flere ulike måter:

- Gjennom folkeopplysning for å få den gemene hop til å forstå viktigheten av å legge forholdene til rette for meitemarken.

- Gjennom eget praktisk arbeid legge forholdene til rette for meitemarken hjemme hos seg selv, og eller i større sammenheng. Det eller de initiativ som kandidaten har satt i verk eller planlegger å sette i verk, må i tillegg til å legge forholdene til rette for trivsel og vekst for meitemarken, også ha en samfunnsgagnlig betydning, for eksempel penere kulturlandskap, gi offentligheten tilgang på god meitemarkgjødsel.

Kort sagt, initiativet må også fremme trivselen generelt for alle arter (mikroorganismer, dyr og planter) som finnes i den umiddelbare nærhet av tiltaket. Initiativet må kunne godkjennes etter gjeldende økologisk regelverk. Initiativet må ha en varig karakter og inngå i en større helhet.

Initiativ som settes i verk for å løse aktuelle problemer for deretter å avslutte kan ikke tas i betraktning selv om det/de ellers oppfyller kravene som er satt i disse statutter.

Nominasjoner

Ønsker du å nominerer noen til årets meitemark kan nominasjonen med en begrunnelse sendes til organisasjon@okologisknorge.no.

Det er landsstyret i Økologisk Norge som behandler nominasjonene og treffer bestlutningen om hvem som skal tildeles hedersprisen Årets meitemark for et år.

Tidligere vinnere av hedersprisen Årets Meitemark

2022 Gunhild Flatebø & Harald Wiig Bjørn-Nielsen

2021 Herwig Pommeresche

2020 Linda Jolly & Marianne Leisner

2019 Dag Jørund Lønning

2018 Jasper Kroon & Tom Boersma

2017 Regine Andersen

2016 Marie Backman Fosshagen & Eivind Bakk

2015 Reidun Pommeresche & Øystein Haugerud

2014 Liv & Dag Hauffen

2013 Olav Arnar Bø

2012 Ib Kondrup

2011 Olav Jønsi

2010 Gjermund Stormoen

2009 Bjørg Fritsvold & Rune Hatleli

2008 Karl & Petra Grude

2007 Helge Christie & Anders Vatn

2006 Grete Lene Serikstad

2005 Einar Grepperud & Emil Mohr

2004 Erna & Trygve Sund

2003 Vinjar Tufte

2002 Ella Sandnes

2001 Knut Vebjørnsen &Henrik Berg

2000 Pascale Baudonnel

1999 Thomas Cottis

1998 Christian Zurbuchen

1997 Rørosmeieriet & Nord-Østerdal Økologiske landbrukslag (NØØL)

1996 Kristian Ormset

1995 Johan Ellingsen

1994 Sissel Hansen

1993 Kåre Torvik

1992 Vidar-Rune Synnevåg

Tilbake til toppen