Hopp til innhold

Velg giftfri mat! Kampanje 2021

70 prosent av frukt, nærmere 90 prosent av bær og nesten halvparten av grønnsakene i norske butikkhyller inneholder sprøytemidler. Hva skjer når vi eksponeres for en cocktail av ulike stoffer?

Hver dag utsettes vi for en cocktail av miljøgifter. Vi finner giftene i maten, vannet og jorda vår. Sprøytemiddel fra landbruket er en del av den daglige cocktailen av miljøgifter vi får i oss. Hva betyr dette for miljøet vi omgir oss med og egen helse? Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til antall miljøgifter, og det finnes mellom 200-400 ulike skadelige stoffer i menneskekroppen. Det vi slipper ut i miljøet havner også i maten, nær 60 prosent av all maten vi spiser inneholder rester av sprøytemidler. Disse restene er stort sett under grenseverdiene, men betyr det nødvendigvis at maten er trygg?

I løpet av Økologisk Norge sin kampanje som finner sted fra 25. oktober til 19. november ønsker vi å sette fokus på sprøytemiddelbruk, cocktaileffekten og grenseverdier, samtidig som vi vil formidle hvilke frukt, grønt og bær som har mest rester av sprøytemidler for å gjøre det lettere å ta informerte valg. 

Skitten Nitten  FOTO: Økologisk Norge, Ren Mat.
Skitten Nitten FOTO: Økologisk Norge, Ren Mat.

Mattilsynet gjennomfører hvert år overvåking og kartlegging av rester etter sprøytemidler i næringsmidler. I 2020 analyserte Mattilsynet 1105 stikkprøver for 353 ulike stoffer for rester etter sprøytemidler. Prøvene påviste rester etter totalt 132 ulike stoffer, men kun 2,4 prosent var over grenseverdiene. I 32 prosent av prøvene ble det påvist mer enn ett sprøytemiddel, og i en prøve med rosiner ble det funnet hele 15 ulike sprøytemidler. Grenseverdiene tar utgangspunkt i ett og et stoff, og baserer seg derfor på sprøytemidler vurdert enkeltvis. Men faktum er at vi stort sett spiser sprøytemidler i kombinasjon. 

Økologisk Norge etterlyser mer forskning på eventuelle helseutfordringer knyttet til sprøytemidler, og ønsker samtidig å vise hva forskningen vi har så langt sier. Hva kan vi fastslå, og hvorfor er føre-var-prinsippet så viktig? Og kan økologisk landbruk være løsningen på flere alvorlige miljøutfordringer i tiden framover?

Tilbake til toppen