Hopp til innhold

Fagmøte om jord, Aurland

God jord er kilden til friske avlinger og god økonomi. Hva kan gjøres for å bedre
fruktbarheten i matjorda? #Inspirasjonsbønder og landbruksrådgivere deler erfaringer.

Informasjon

  • Dato: 22. nov. 2018 - 10:00
  • Sted: Sogn jord- og hagebruksskule, Skulevegen 24, 5745 Aurland
  • Se kart
  • Arrangør: Landbrukets Økoløft, i samarbeid med Sogn jord- og hagebruksskule

God jord er kilden til friske avlinger og god økonomi. Hva kan gjøres for å bedre matjorda? Velkommen til åpent fagmøte med erfaringsdeling fra jordfruktbarhetsprosjektet ved Sogn Jord- og Hagebruksskule. 
Møt #Inspirasjonbøndene Hellek Berge og Kolbjørn Anda, og få nyttige tips fra landbruksrådgivere.

Arrangementet vil bli streamet på SJHs og Landbrukets Økoløfts facebook-kanaler.

Arrangementene kan følges fra kl. 10.30 her og her.

 

Program

10.00 – Registrering, kaffe og rundstykke
10.30 – Velkommen v/Marte Guttulsrød, Landbrukets Økoløft og Aksel Hugo, Sogn jord- og hagebruksskule
10.40 – Landbrukets Økoløft, v/representant fra Norges Bondelag
10.45 – Økologi, jord og regenerativt landbruk i Norsk Landbruksrådgiving, v/Hege Sundet, NLR Østafjells
11.30 – Teori og metoder for bedre jordhelse og karbonbinding i kornproduksjon, v/Hellek Berge #inspirasjonsbonde, Gvarv gård i Telemark
12.20 – Varm, økologisk lunsj
13.20 – Hvorfor Småbrukarlaget satser på økologisk landbruk, v/Brit Inger Skaar, Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag
13.30 – Nye tilnærminger til økt fruktbarhet i landbruksjord, v/Martin Beck, landbruksrådgiver fra Danmark
14.30 – Jordfruktbarhetsprosjektet på SJH, v/Per Thunshelle, gardsbestyrer, og Nat Mead, lærer
15.20 – 15.40 – Beinstrekk og kaffe
15.40 – Motivasjon for og erfaringer fra jordfruktbarhetstiltak i fôrdyrking, v/Kolbjørn Anda, #inspirasjonsbonde, Leikvoll gard i Rogaland
16.30 – Spørsmål og svar
16.55-17.00 – Vel hjem, v/Marte Guttulsrød og Aksel Hugo

Spørsmål og påmelding innen 8. november
til elin@okologisknorge.no

Arrangement er gratis og åpent for alle.
Maks 80 deltakere pga. plassbegrensning.

Kontaktperson

Elin Rømo Grande
Telefon: 95799948
Tilbake til toppen