Hopp til innhold

Økologisk fagseminar på Skjetlein

Velkommen til årets fagseminar på Skjetlein! 

Informasjon

  • Dato: 02. okt. 2018 - 08:00
  • Sted: Skjetleinvegen 114, 7083 Leinstrand
  • Se kart
  • Arrangør: Fylkesmannen i Trøndelag, Grønt Kompetansesenter og Oikos Sør-Trøndelag.

Årets seminar setter fokus på hvordan vi kan sikre ivaretakelse av evnen til å produsere ren og trygg mat for fremtidige generasjoner i et bærekraftig perspektiv, samtidig som vi belyser jordbrukets rolle og potensiale til å bidra i klimadebatten. Vi ønsker også å synliggjøre de nye distribusjonskanaler som åpner seg mellom bonde og forbruker.

Påmelding til gronnkompetanse@trondelagfylke.no. Frist 21. september.

Fagseminaret er gratis og inkluderer økologisk lunsj.

Program


08:30 – 08:45 Oppmøte/registrering/kaffe

08:45 – 09:00 Velkommen

09:00 – 09:40 Inspirasjonsbonde økologisk landbruk v/ Anders Eggen 
Hvilke utfordringer har tørken i sommer gitt, og hva kan vi gjøre for å forebygge og sikre trygge produksjonsvilkår ved morgendagens utfordrende klimaforhold? 

09:40 - 10:20 «Ekte mat fra bonde til forbruker» v/ Wenche Fremo
Lokalmatportalen er organiserte møteplasser der forbrukere i Trondheimsregionen kan bestille og får levert økologisk og lokal mat fra bønder som produserer kvalitetsråvarer.

10:20 Pause

10:30 – 11:00 Skjølberg Gård leverer ikke bare råvarer til treretters middager, men har også inngått et unikt samarbeid med Credo, en av norges mest profilerte restauranter, der de samarbeider om hva som skal dyrkes, men utvikler også menyer og produkter som gir internasjonalt anerkjente smaksopplevelser. V/ Carl Erik Østlund

11:00 – 11:30 Fannremgården – mangfoldig og kreativ v/ Jon Fredrik Skauge
Jon Fredrik Skauge syr, baker, melker kyr, kjerner smør, steller dyr, utvikler og ivaretar husa på gården og mye, mye mer. Han er også leverandør av rømme og smør til restauranten Credo i Trondheim og til Bårdshaug Herregård. 

11:30 – 12:30 Lunsjpause Økologisk lunsj serveres

12:30 – 13:10 Prosjektet «Jordkarbon - utvikling og formidling av karbonbindende landbrukspraksis i Norge» er et
pilotprosjekt. Målet er å skaffe kunnskap om og erfaring med karbonbindende dyrkingsmetoder
tilpasset norsk klima og ulike driftsformer. Tørken i sommer aktualiserer denne problemstillingen. V/ Hege Sundet, NLR Østafjells

13:10 – 13:50 Anders Lerberg Kopstad driver en gård på Ringerike med planleggingsverktøyet Holistic management (helhetlig beiteplanlegging). De har sau, grønnsaker og erfaring med direktesalg via REKO.
Han bruker sauene som verktøy for å forbedre jordkulturen. V/ Anders Lerberg Kopstad

13:50 Pause

14:00 – 15:00 La oss legge et Columbi-egg! v/ Hege Sundet, NLR Østafjells 
Landbruket er en viktig del av karbonkretsløpet. Omtrent halvparten av fotosyntesen på landjorda foregår på åker og eng. Jord er også det nest største reservoaret av karbon etter havet. Med kontinuerlig grønt plantedekke og fôring av jordas næringsnett kan vi få mer oppbygging enn nedbryting.

15:00 Slutt

Kontaktperson

Arve Lian
Tilbake til toppen