Hopp til innhold

Landbrukets Økologikongress 2020

Fem organisasjoner samarbeider om å arrangere nasjonal økokongress på X Meeting Point, Hellerudsletta, 21. - 22. januar 2020. Hold av datoene allerede nå!

Informasjon

  • Dato: 21. jan. 2020 - 22. jan. 2020
  • Sted: X Meeting Point Hellerudsletta
  • Se kart
  • Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Landbruksrådgiving (NLR), NORSØK, Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag står bak Landbrukets Økologikongress 2020.

− Hovedmålgruppa er økoprodusenter, men også andre produsenter som ønsker kompetanse og nettverk innenfor økologisk produksjon, for å ta i bruk delløsninger eller før ei eventuell omlegging, sier Kjersti Berge som er fagkoordinator økologisk i NLR og leder av hovedkomiteen for Landbrukets Økologikongress 2020. Hun understreker at kongressen er aktuell for forskere, rådgivere, markedsaktører, studenter og alle andre innenfor fagområdet.

− Programkomiteen er i gang med å sy sammen et skreddersydd program for økoprodusenter i hele landet. Målet er at kongressen skal være nyttig og interessant for flest mulig, sier Berge. Programmet består av både fellessesjoner og parallelle fagsesjoner.

Aktuelle tema for fellessesjon er:

• Jord og økologi
• Kampen mot ugras
• Ta vare på det biologiske mangfoldet, inkludert insektene!
• Økologisk landbruk og klimautfordringer
• Politiske virkemidler for økologisk produksjon på norske ressurser
• Regelverksutvikling i økologisk produksjon

Aktuelle tema for parallelle fagsesjoner er:

• Frukt og bær
• Poteter og grønnsaker
• Korn
• Husdyr: fôr, mjølk, kjøtt, dyrevelferd

Det blir utstilling med aktuelle utstillere i bransjen.

Se Facebook-arrangement

Program

  1. 21. jan. 2020 - 09:00
  2. 22. jan. 2020

Kontaktperson

Børre Solberg
Telefon: 24124100 / 41219505
Tilbake til toppen