Hopp til innhold

Kurs i etablering og stell av økologisk kjøkkenhage på Nordre Braathu

Følg med den erfarne økohagebrukeren Hans Gaffke gjennom vekstsesongen, fire lørdager fordelt på april, mai, juni og august.

Informasjon

  • Dato: 29. aug. 2020 - 10:30 - 14:30
  • Sted: Nordre Braathu, Braathugrenda 100, 1570 Dilling (ved Larkollen i Østfold)
  • Se kart
  • Arrangør: Nordre Braathu Hans Gaffke

Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I snart 25 år har han arbeidet med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere, markedshager og hobbygartnere.

Kurset avholdes i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 180 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.

Undervisningen foregår både ute i hagen og inne i Kjernehuset, det isolerte undervisningslokale på småbruket. Kjøkkenhagekurset er blitt arrangert for første gang i 2010.

Nordre Braathu er et småbruk på rundt 30 dekar fulldyrket mark samt litt skog beliggende 2 km fra Oslofjorden. Her dyrkes det grønnsaker, bær og eple i mindre målestokk. Formering av grønnsaksfrø og planteforedling er andre aktiviteter. Engarealet er leid bort som beite til økologiske kalver og kviger tilhørende bygdas siste melkeprodusent.

Kurset går over fire lørdager, kl. 10.30-14.30
18, april, 16. mai, 6. juni, 29. august

Påmeldingsfrist: 31.3.2020
Deltageravgift for hele kurset: kr 2.000.
Program og påmelding finner du her

 

 

 

Kontaktperson

Hans Gaffke
Telefon: 907 06 104
Tilbake til toppen