Hopp til innhold

Småskala økologisk dyrking - foredragsserie på nett 2019

Denne foredragsserien i regi av NORSØK på nett er beregna på alle som vil dyrke økologiske grønnsaker i liten skala, for eksempel i kjøkkenhage, skolehage eller andelslandbruk.

Informasjon

  • Dato: 10. sep. 2019 - 12. nov. 2019
  • Sted: Webinar
  • Se kart

Denne foredragsserien på nett er beregna på alle som vil dyrke økologiske grønnsaker i liten skala, for eksempel i kjøkkenhage, skolehage eller andelslandbruk. Send gjerne epost med spørsmål før foredraget. Spørsmål kan også stilles på nett i løpet av webinaret. Spørsmål som er innkommet på forhånd blir prioritert. Det er maksimum 230 deltakere per foredrag og det er påmelding. Deltakelse er gratis.

PÅMELDING

For at du skal kunne delta på nettmøtet, må vi ha en epostadresse vi kan sende innkalling til. Når datoen for foredraget nærmer seg, sender vi deg en epost som inneholder en lenke du kan trykke på og få direkte tilgang til foredraget den dagen det skal holdes. Du kan delta via pc, nettbrett eller smarttelefon.

Foredrag:

Økologisk dyrking – idégrunnlag og merkeordning

Foredragsholder: Liv Solemdal, rådgiver ved NORSØK
Når: 26. mars. 18:30 – 19:15
Liv Solemdal har i ei årrekke arbeidet med økologisk landbruk. Hun har selv drevet gard med økologisk sau, mjølk, grønnsaker og poteter. Hun er utdanna innen jordfag og er Cand.agric. fra NLH (nå NMBU). Hun har de siste årene arbeidet med blant annet økologisk mat i storkjøkken

I dette foredraget vil Liv Solemdal ta for seg verdigrunnlaget og standardene økologisk landbruk bygger på pluss at hun vil snakke litt om merkeordningen.

Valg av vekster, oppal av småplanter

Foredragsholder: Kirsty McKinnon, rådgiver ved NORSØK
Når: 2. april 18:30 – 19:15
Kirsty McKinnon har skrevet den populære boka Kjøkkenhage som kom ut i 2011. Boka er en av mange publikasjoner som Kirsty McKinnon har skrevet om grønnsaksdyrking og kjøkkenhage. Hun tok en mastergrad ved Schumacher College i England og skrev hovedoppgave om håndtering og forståelse av jord. Som rådgiver ved NORSØK arbeider hun blant annet med komposteringsforsøk, undersøkelser av oppalsjord og gjødselkilder. Med utgangspunkt i skolehagedriften ved NORSØK har hun utarbeidet pedagogiske opplegg for skolehager som kan brukes over hele landet.

I dette foredraget vil hun presentere eksempler på ett- og flerårige matvekster som egner seg andelslandbruk og kjøkkenhager og gi tips om oppal av småplanter.

Aktuelle artikler:

Bli kjent med jorda di

Foredragsholder: Reidun Pommeresche, forsker ved NORSØK 
Når: 9. april 18:30 – 19:15
Reidun Pommeresche er zoolog fra Universitetet i Bergen. Ved NORSØK har hun arbeidet i en årrekke med jord og jordliv, både som forsker og formidler. Hun var også faglig rådgiver da Tingvoll Økopark satte opp den unike utstillinga «Reisen i jorda». Hun har vært med å utvikle ei rekke pedagogiske opplegg for både barn og voksne om temaene.

I dette foredraget skal hun snakke om «Jordlappen» et opplegg for deg som vil du bli bedre kjent med jorda di og sjekke om planterøttene trives. Jordlappen består av 10 indikatorer og sjekkpunkter som gjøres i vekstsesongen. Det som undersøkes sier noe om jordstruktur, lufttilgangen, vanntransport, biologisk aktivitet, plantevekst og rotutvikling.

Aktuelle artikler:

Gjødsel og gjødsling

Foredragsholder: Kirsty McKinnon, rådgiver ved NORSØK 
Når: 30. april 18:30 – 19:15 
I dette foredraget vil Kirsty McKinnon snakke om aktuelle lokale gjødselressurser, hvordan håndtere gjødsel og eksempler på gjødsling.

Aktuelle artikler:

Plantevern. Generelt og med fokus på ugras

Foredragsholder: Susanne Friis Pedersen, rådgiver ved NORSØK 
Når: 7. mai 18:30 – 19:15
Susanne Friis Pedersen er ansvarlig for demonstrasjonshagen (Stjernehagen) som NORSØK driver på Tingvoll gard. I hagen arrangeres omvisninger, der blant annet Susanne holder foredrag om ulike tema. Hun er utdannet gartner, cand. hort. og naturveileder i Danmark. Hun har erfaring fra en rekke forskjellige hager og hageprosjekter.

I dette foredraget vil hun snakke om plantevern generelt – begreper som biologisk kontroll, direkte kontroll og kritisk skadeterskel. Det vil bli gjennomgått forebyggende tiltak som er viktige i økologisk drift for eksempel vekstskifte. Det vil være fokus på ugras – deres egenskaper og skadepotensiale.

Aktuelle artikler:

Plantevern. Skadegjørere som insekter, sopp og snegler

Foredragsholder: Susanne Friis Pedersen, rådgiver ved NORSØK 
Når: 21. mai 18:30 – 19:15

I dette foredraget vil det handle om plantevern i forhold til vanlige skadegjørere blant insekter, sopp og snegler. Diagnose ut fra symptomer, tips til å ta grep i tide og forebyggende tiltak som er viktige i økologisk drift.

Aktuelle artikler:

Biodiversitet og belgvekster – viktig for økologisk dyrking

Foredragsholder: Grete Lene Serikstad, forsker ved NORSØK 
Når: 28. mai 18:30 – 19:15

Grete Lene Serikstad var en av dem som tok initiativet til stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Hun har vært prosjektleder for en rekke prosjekter ved NORSØK og som fagredaktør for nettsiden agropub.no har hun god oversikt over den faglige utviklingen innen økologisk landbruk i Norge og i Europa.

I dette foredraget vil hun snakke om biodiversitet og dyrking av belgvekster som viktige deler av et bærekraftig dyrkingssystem.

Aktuelle artikler

Biologisk mangfold i jordbruksjord

Foredragsholder: Reidun Pommeresche, forsker ved NORSØK

Når: 4. juni 18:30 – 19:15 
I dette foredraget vil Reidun Pommeresche snakke om meitemark, spretthaler, sopp og bakterier. Disse er avgjørende for å omdanne planterester og organisk gjødsel til plantenæring og ny jord. Jordlivet er sammen med planterøttene viktig for aggregatdannelse og biologisk jordstruktur. Noen organismer samarbeider med plantene til begges beste. Hun vil snakke om hovedgrupper av organismer i hage- og jordbruksjorda.

Aktuelle artikler:

Innhøsting, lagring, innvintring

Foredragsholder: Kirsty McKinnon, rådgiver ved NORSØK

Når: 10. september 18:30 – 19:15 
I dette foredraget vil McKinnon snakke om rett tid for innhøsting av ulike vekster, ulike metoder for lagring og oppbevaring og om hvordan dyrkingsarealet kan forberedes for vinteren og neste sesong.

Planlegging av neste sesong

Foredragsholder ikke avklart

Når: 12. november 18:30 – 19:15

Program

  1. 10. sep. 2019 - 18:30 - 19:15
  2. 12. nov. 2019 - 18:30 - 19:15

Kontaktperson

Kirsty McKinnon
Telefon: +47 404 80 522
Tilbake til toppen