Hopp til innhold

Kongsgårdseminaret 2019 Biologisk mangfold

Betydningen av biologisk mangfold for nærmiljø, ressursbevaring, matproduksjon og folkehelse. Hva gjøres globalt og nasjonalt for å styrke det biologiske mangfoldet i vid forstand?

Informasjon

  • Dato: 05. mar. 2019 - 09:00
  • Sted: Gjestestuene, Norsk Folkemuseum, Strømsbergveien 2, 0287 Oslo
  • Se kart
  • Arrangør: Bygdø Kongsgård

Hva gjøres globalt og nasjonalt for å styrke det biologiske mangfoldet i vid forstand?
Mange globale utfordringer knyttet til helse, miljø og klima kan kobles til tap av biologisk mangfold. Frisk luft, godt drikkevann og sunn mat er avgjørende for folkehelsa, og en forutsetning er derved biologisk mangfold.

«Biologisk mangfold» er tema for årets Kongsgårdseminar som avholdes på dagtid 5. mars. Seminaret er for alle som er engasjert i spørsmål knyttet til bærekraft og samhandling. Vi får høre om noe av arbeidet som gjøres globalt og nasjonalt for å styrke det biologiske mangfoldet, og spesielt i sammenheng med nærmiljø, ressursbevaring, matproduksjon og folkehelse.  

Velkommen til et spennende seminar med profilerte foredragsholdere og med tema som omhandler en av de største trusler vi står overfor i et bærekraftperspektiv, nemlig konsekvensene av redusert biologisk mangfold. Seminaret ønsker å bidra med faktaopplysninger og at dialog med deltakerne skal føre til konkrete handlinger som styrker det biologiske mangfoldet.

  • Øystein Dahle, industrileder og med stort engasjement for friluftsliv, miljø- og naturvern, innleder dagen med en hyllest til naturens mangfold.
  • Gunnar Rundgren, svensk forfatter og konsulent med oppdrag bl.a. for FAO, UNCTAD og Verdensbanken, skal fortelle om konsekvenser av industrialisert og ensidig landbruk i sammenheng med biologisk mangfold.
  • Åslaug Marie Haga, tidligere statsråd og nå direktør i Global Crop Diversity Trust i Bonn, skal orientere om arbeidet med sikring av frø og genmateriale til planter som har betydning for verdens matvareforsyning.
  • Helle Margrete Meltzer, forskningssjef på Område smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet, skal knytte biologisk mangfold opp mot folkehelse. Statsråd Ola Elvestuen skal orientere om strategier og handlingsplaner for å styrke det biologiske mangfoldet nasjonalt.

I tillegg til disse hovedinnleggene får vi høre om landskapsøkologisk byutvikling i Oslo, bienes økosystemtjenester i Oslo, og om Bygdø Kongsgård sin samhandling med Oslo by.

Bygdø Kongsgård er arrangør av seminaret. Oslo europeisk miljøhovedstad 2019 og Cultura Bank er samarbeidspartnere. 
Vi ønsker velkommen til en dynamisk og innholdsrik dag i Gjestestuene på Norsk Folkemuseum.

Kontaktperson

Marianne Leisner
Telefon: 40045945
Tilbake til toppen