Hopp til innhold

Teknologiske løsninger i møte med naturlige forutsetninger

Bærekraftig, økologisk volumproduksjon? Er det mulig?

Informasjon

  • Dato: 16. aug. 2019 - 09:00
  • Sted: Sande Kommunehus, Prestegårdsalleen 8, 3070 Sande
  • Se kart
  • Arrangør: Økofestivalen og NLR Viken

Vi ønsker å belyse flere sider av den økologiske produksjonen, og tar deg gjennom en fagdag der vi diskuterer begrepet "bærekraft", tenker store tanker om teknologisk nyvinning og ser hele verdikjeden fra bonde til forbruker. Bli med oss på en spennende dag med gode innledere – og en workshop i etterkant, der vi går løs på muligheter og utfordringer!

PROGRAM

08.30 – Registrering, kaffe og en liten matbit

09.00 – Velkommen v/ Økofestivalen og NLR Viken

DEL 1: BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON

· Bærekraft som begrep. Hva skal til for at en produksjon er bærekraftig?

· FNs bærekraftsmål, trender og vaner, hva må til i hele verdikjeden?

DEL 2: NY TEKNOLOGI – BÆREKRAFTIGE LØSNINGER I FLERE LEDD

· Lager og distribusjon. Hvilke veivalg tas, og hvilke løsninger ser vi fremover? ASKO OSLOFJORD AS

· Innovative, brukervennlige og bærekraftige løsninger – hva finnes i dag – og hva ser vi kommer? 7Sense

10.15 – 10.30 PAUSE

DEL 3: HVA GJØR VI OG HVILKE ENDRINGER MÅ TIL?

· Hva vil det si å være volumprodusent? Erfaringer fra egen produksjon

· Bakstreverskhet eller innovasjon – landbruksmiljøet som støtte eller hinder for økt og mer miljøvennlig norsk grønnsaksproduksjon. Presentasjon av masteroppgaven til Jofrid Brennsæter

· Biokull – nyttig i mer enn kun landbrukets CO2-regnskap – erfaringer fra produksjon og bruk – TNT Landskap

· Økologiske varer i et forbrukerperspektiv– erfaringer fra Tyskland og ønsker for Norge. Kari Gåsvatn

12.00 – 13.00 LUNSJ

13.00 – 14.30 WORKSHOP

· Ideer rundt ny teknologi som kan hjelpe oss mot målet om økt norsk økologisk produksjon?

· Andre utfordringer vi trenger å løse for å nå målet?

14.30 OPPSUMMERING

15.00 VEL HJEM

Kontaktperson

Anne- Kari Heen og Silje Stenstad Nilsen
Telefon: 41306984 90168703
Tilbake til toppen