Hopp til innhold

Fagmøte om jordhelse

God jordstruktur gjev betre økonomi og gjør drifta meir rusta for klimaendringer.

Informasjon

  • Dato: 02. apr. 2019 - 10:00
  • Sted: Voss vgs, Strandavegen 252, Skulestadmo
  • Se kart
  • Arrangør: Landbrukets Økoløft og Voss kommune

God jordstruktur gjev betre økonomi og gjør drifta meir rusta for klimaendringer. Velkomen til fagmøte om jordhelse på Voss vgs i regi av Landbrukets Økoløft og Voss kommune!

Påmelding til marte@okologisknorge.no innan 26. mars.

Program


09.30 - Registrering og kaffi
10.00 - Velkomen v/Kari Mostad fra Voss kommune og representant frå Naturbruk ved Voss VGS.
10.10 - Landbrukets Økoløft v/Lars Istad, Voss Bondelag
10.25 - Betre matjord og karbonbinding i jord v/ Silja Valand, Norsk Landbruksrådgivning Viken
11.20 - Pause
11.30 - Erfaringar fra Føregangsfylket jord v/ Øystein Haugerud, Fylkesmannen i Oslo og Viken
12.15 - Lunsj
13.00 - Den nye grøne revolusjonen: Menneske og natur på same lag v/ Dag Jørund Lønning
13.45 - Erfaringar frå jordtiltak i fôrdyrking på eigen gard v/Kolbjørn Anda, #inspirasjonsbonde
14.30 - Pause
14.40 - Jorda på eit økologisk mjølkebruk i Sogn v/ Turid Haga Vange, #inspirasjonsbonde
15.25 - Erfaringar frå jordfruktbarheitsprosjektet v/ Per Thunshelle, Sogn Jord- og Hagebruksskule
16.00 - Regelverk for økologisk drift, v/Arve Heimdal, Debio
16.10 - Spørsmålsrunde, oppsummering og utfordringar for landbruket i Voss v/Olav Dugstad, økologisk mjølkebonde og styremedlem i Voss Bondelag
16.45 - Vel hjem

Ordstyrar: Mari Aker, Norsk Landbruksrådgiving Vest SA

Arrangementet er gratis og ope for alle.

Kontaktperson

Marte Guttulsrød
Telefon: 99 47 91 70
Tilbake til toppen