Hopp til innhold

Korn, kretsløp og jordhelse - hvordan lykkes med økokorn?

Det er etterspørsel etter økologisk matkorn både hos større og mindre møller og aktører. Er du nysgjerrig på økologisk kornproduksjon, jordhelse og kretsløp? Da er dette møtet for deg!

Informasjon

  • Dato: 23. mar. 2021 - 10:00
  • Sted: Digitalt
  • Se kart
  • Arrangør: Landbrukets Økoløft, Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Buskerud Bondelag

Digitalt seminar
Tirsdag 23. mars fra 10.00 - 12.15

På møtet vil dyktige inspirasjonsbønder dele av sine erfaringer med hvordan de jobber for å lykkes agronomisk og økonomisk med økologisk kornproduksjon. Du vil også få høre om jordhelse og kretsløpsøkonomi. Det blir og informasjon om rådgivningstilbud og kommende relevante aktiviteter.

Registrer deg gratis her: https://cutt.ly/kornkretslopjordhelse

Møtet arrangeres av Landbrukets Økoløft, Grønt Fagsenter Buskerud, Buskerud Bonde- og småbrukarlag og Buskerud Bondelag.

10.00
Velkommen ved ordstyrer Ole Hans Unelsrød / Styremedlem Buskerud Bondelag
Ole Hans Unelsrød er leder av planteproduksjonsutvalget i Buskerud Bondelag, og sitter i kornutvalget hos Norges Bondelag.

10.15
Muligheter i kornmarkedet ved Silja Valand /Rådgiver Norsk Landbruksrådgivning
Det er stor etterspørsel og potensial i det økologiske kornmarkedet. Hvordan ser mulighetene ut? Silja Valand gir oss litt bakgrunnskunnskap og markedsorientering

10.30
Jordhelse, ved Øystein Haugerud & Eirik Kolsrud / Grønt Fagsenter Buskerud
Matjorda vår er en levende, dynamisk organisme som er helt avgjørende for vår eksistens nå og i all fremtid. Hvordan skal vi ivareta en god jordhelse for å sikre fremtidig matproduksjon?
Grønt Fagsenter Buskerud vil i dette innlegget dele noe av sin kunnskap og erfaring på dette området.

10.50
Inspirasjonsbonde Kristoffer S. Skinnes / Nedre skinnes gård, Krøderen i Viken
Hos Kristoffer produseres de gamle kornsortene spelt, emmer, svedjerug og bygg, som selges gjennom Økologisk Spesialkorn. De har kjøtt fra frilandsgris og sau, slaktet på eget gårdslakteri. Gården har butikk og en rekke andre tilleggsnæringer.

11.10
Beinstrekk 5 minutter

11.15
Inspirasjonsbonde Anders Eggen / Me-Eggen gård, Melhus i Sør-Trøndelag
Anders Eggen produserer økologisk korn omsatt gjennom Felleskjøpet, erter og gras. Anders jobber også som landbruksrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning i Trøndelag.

11.40
Kretsløpsøkonomi ved økobonde Anders Næss / MBA i økologisk økonomi
Anders Næss mener at vår dyrkingspraksis og utviklinga i matjorda har store økonomiske implikasjoner over tid. Som økonom og økobonde har han gode forutsetninger for å si noe om hva en virkelig fruktbar jord er verdt for fremtiden.

12.00
Ordstyrer oppsummerer / takk for i dag

 

Kontaktperson

Kristine Stange
Telefon: +4794301019
Tilbake til toppen