Hopp til innhold

Årsmøte Oslo og omegn økologiske hagebrukslag

Innkalling til årsmøte i Oslo og omegn økologiske hagebrukslag.

Informasjon

 • Dato: 08. apr. 2021 - 20:00
 • Sted: Teams
 • Se kart

Tid: torsdag 8.april 2021 kl 20.00
Sted: På grunn av smittesituasjonen: Teams

Forslag til dagsorden:
Presentasjon av deltakerne

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Årsmelding 2019/ 2020  
 4. Aktivitetsplan 2021  
 5. Regnskap 2019/ 2020 og Budsjett 2021 
 6. Valg av Styre  
 7. Valg av Revisor  
 8. Valg av Valgkomité

Påmelding innen 6. april til elin.tyse@online.no. Oppgi navn, email og telefonnr. Lenke til Teams-møtet sendes til alle påmeldte i forkant av møtet.

Kontaktperson

Elin Tyse
Tilbake til toppen