Hopp til innhold
fra oikos.no

Økomat er sunt for deg og for jorden

En rekke forskningsrapporter peker på at økologisk mat kan være sunnere, og vi går ut fra at VKM vil løfte fram disse forskningsresultatene, sier daglig leder i Oikos, Regine Andersen.

Aftenposten skrev i går at økologisk mat kanskje ikke er sunnere for deg, men at den er sunnere for jorden. Avisen viser til en rapport om forskjellene på økologisk og konvensjonell mat, som legges fram av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) neste uke.

- Resultatene fra VKM er ikke offentliggjort ennå, påpeker Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. - En rekke forskningsrapporter peker på at økologisk mat kan være sunnere, og vi går ut fra at VKM vil løfte fram disse forskningsresultatene, sier hun.

Onsdag 30. april legger Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) fram et omfattende arbeid gjort på oppdrag for Mattilsynet. Den hittil største gjennomgangen av forskning om økologisk matproduksjon overleveres Mattilsynet og presenteres offentlig.

Rapporten ser ikke på miljøeffekter

VKM har fått i oppdrag å fokusere på helseeffekter i vid forstand, og på dyrevelferd. De har ikke fått i oppdrag å se på miljøeffekter og bærekraft, skriver Aftenposten.
- Miljøeffekter er blant de viktigste argumentene for økologisk jordbruk, sier Regine Andersen. - De handler om å ta vare på den levende matjorda, mangfoldet av insekter, fugler og andre organismer, om klima, energi- og ressursbruk. Økologisk jordbruk skårer høyt på slike parametre, men dette er ikke med mandatet for VKM-rapportene, sier hun.

- Miljøfordelene ved økologisk landbruk er den viktigste årsaken til at storting og regjering har satset på målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020, fortsetter Andersen. - Særlig framhever de spydspissfunksjonen økolandbruket har for konvensjonelt landbruk på miljøområdet som en viktig begrunnelse. Men miljøeffekter er altså ikke omfattet av VKM-rapportene, sier hun.

Forskning viser økomat er fordelaktig for helsen

Oikos - Økologisk Norge ser fram til VKM-rapportene. De vil kunne gi viktig kunnskap om forskningsstatus på effektene av økologisk og konvensjonelt landbruk mht. til helse i vid forstand og dyrevelferd. Det foreligger en rekke forskningsrapporter som viser fordelene ved økologisk matproduksjon på mange av områdene VKM har studert. Et utvalg av disse er gjengitt under.

- Vi går ut fra at VKM vil løfte fram disse forskningsresultatene, sier Regine Andersen.


- Vi håper også at VKM vil være tydelige på områder der vi fortsatt mangler tilstrekkelig kunnskap, slik som kombinasjonseffekter av sprøytemiddelrester og kunstige tilsetningsstoffer i menneskekroppen, framhever hun.

 

En viktig fordel med økologisk mat er at man unngår rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler samt kunstige tilsetningsstoffer i maten. Dette er blant de viktigste grunnene til at folk velger økologisk. En annen fordel er at økologisk mat ofte inneholder mer av viktige vitaminer, mineraler, antioksidanter og gunstige fettsyrer.


- Generelt har vitenskapen store metodiske utfordringer med effektstudier, sier Regine Andersen, som selv har bakgrunn fra forskning. Dette gjelder også innen medisin, og det er derfor vanskelig og generelt vanskelig å påvise helseeffekter. Dersom vi antar at vitaminer, mineraler, antioksidanter og gunstige fettsyrer er bra for helsen, så må vi kunne slå fast at mange økologiske matvarer er bedre for helsen, da disse har mer av slike stoffer, sier hun.

Økologisk omsetning tar av

Coop melder om 26 prosent økt salg av økologiske varer. For enkelte grønnsaksvarer er økningen 48 prosent i første kvartal.

- Stadig flere forbrukere setter pris på mat som er fri for kjemisk syntetiske sprøytemidler og kunstige tilsetningsstoffer, sier Regine Andersen. - Mange velger også økologisk for å ta vare på miljøet og biomangfoldet, fordi de er opptatt av dyras beste, eller rett og slett fordi de mener det smaker godt. Dette er en gledelig utvikling, avslutter hun.

Oikos – Økologisk Norge håper rapportene vil rydde av veien tvil om hvorvidt økologisk er fordelaktig for mennesker og dyr, og at det vil skape ytterligere engasjement for økologisk mat og produksjon både blant forbrukere og bønder.

 

VKM- mandatet: Vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat

VKM-uttalelsene om kombinasjonseffekter: Uttalelse om rapporten "Kombinerte effekter av kjemiske stoffer i mat og drikke" fra 2008

Referanser

 • Adler (2012). Fatty acid composition and fat-soluble vitamin concentrations in organically produced bovine milk: Effects of botanical composition in forages from short-term or long-term grasslands. http://www.umb.no/iha-en/article/steffen-adler-defended-his-phd-thesis-on-november-9th-2012
 • Adler, Jensen , Govasmark & Steinshamn (2013). Effect of short-term versus long-term grassland management and seasonal variation in organic and conventional dairy farming on the composition of bulk tank milk. J. Dairy Sci. 96 :5793–5810. http://orgprints.org/23130/
 • Anna Vallverdú-Queralt, Olga Jáuregui, Alexander Medina-Remón, Rosa Maria Lamuela-Raventós. Evaluation of a Method To Characterize the Phenolic Profile of Organic and Conventional Tomatoes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012; 60 (13): 3373 DOI: 10.1021/jf204702f
 • Quality Low Input Food (2009). QLIF subproject 2: Effects of production methods. http://www.qlif.org/Library/leaflets/folder_2_small.pdf
 • Bøhn, Cuhra, Traavik, Sanden, Fagan, Primicerio (2014). Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. Food Chemistry. Vol 153, 207–215. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.12.054
 • Brandt, Leifert, Sanderson and Seal (2011). Agroecosystem Management and Nutritional Quality of Plant Foods: The Case of Organic Fruits and Vegetables. Critical Reviews in Plant Sciences 30 (1) 177 -197.
 • Tauscher, Brack, Flachowsky, Henning, Köpke, Meier-Ploeger, Mu¨nzing, Niggli, Pabst, Rahmann, Willhöft & Mayer-Miebach (Koordination) (2003). Bewertung von Lebensmitteln verschiedener Produktionsverfahren, Statusbericht 2003. Senatsarbeitsgruppe «Qualitative Bewertung von Lebensmitteln aus alternativer und konventioneller Produktion», http://www.bmvel-forschung.de.
 • Afssa (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments) (2003). Evaluation nutritionnelle et sanitaire des aliments issus de l’agriculture biologique. 236 ss.
 • Velimirov & Mu¨ller (2003). Die Qualität biologisch erzeugter Lebensmittel. Umfassende Literaturrecherche zur Ermittlung potenzieller Vorteile biologisch erzeugter Lebensmittel. Im Auftrag von BIO ERNTE AUSTRIA – Niederösterreich/Wien.
 • Bourn & Prescott (2002): A comparison of the nutritional value, sensory qualities and food safety of organically and conventionally produced foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 42 (1): 1–34
 • Heaton (2001). Organic farming, food quality and human health. A review of the evidence. Soil Association, Bristol, Great Britain, 87 ss.
 • Worthington (1998): Effect of agricultural methods on nutritional quality: A comparison of organic with conventional crops. Alternative Therapies 4, (1): 58–69.
 • Woese, Lange, Boess, & Bögl (1997). A comparison of organically and conventionally grown foods – results of a review of the relevant literature. Journal of the Science of Food and Agriculture 74, 281–293.
 • K.A. Ellis et al (2006). Comparing the fatty acid composition of organic and conventional milk.J Dairy Sci. 2006 Jun;89(6):1938-50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16702257
Tilbake til toppen