Hopp til innhold

Ta vare på jordstrukturen

– De vanlige kornslaga passet dårlig til økologisk dyrking, forteller Halfdan Lie Svalheim fra Kongsberg i dette intervjuet. Derfor gikk han over til å dyrke spelt, svedjerug og emmer.


– Med husdyrløs kornproduksjon, er det særlig viktig å ta vare på jordstrukturen, sier tidligere #Inspirasjonsbonde Halfdan Lie Svalheim. Det er god agronomi og gjelder for både økologisk og konvensjonell dyrking.

– Hva var bakgrunnen for at du la om til økologisk drift? 
Jeg ønsket å drive mer miljøvennlig og i pakt med naturen. Og så ønsket jeg å få en ny dimensjon med agronomiske utfordringer inn i driften.

Satser på spesialkorn 

– Kan du fortelle litt om produksjonen på gården? 
I begynnelsen etter omleggingen produserte jeg vanlige kornsorter og hadde ammeku. Men jeg fant fort ut at de tradisjonelle kornsortene passet dårlig i økologisk dyrking; de var korte og hadde høye krav til næringstilførsel. Derfor gikk jeg over til spelt og andre gamle sorter som svedjerug og emmer, som vi foredler i et nettverk av økologiske bønder. Vi har satset på vår egen mølle, under navnet Økologisk Spesialkorn AS.

Legger om leieareal

– Har du noen planer om å legge om mer til økologisk? 
Hele gården Lie, med 200 mål innmark, drives økologisk. I dag dyrker vi kun korn og gras på gården, og så har vi har noen griser i sommerhalvåret.
Vi leier i tillegg en del jord. Deler av det leide arealet er lagt om til økologisk og noe drives konvensjonelt, men vi satser på gradvis å legge om mer av leiearealet etter hvert.

God jordstruktur er viktig

– Er det noen utfordringer som økologisk drift byr spesielt på? 
Rotugras er en utfordring i økologisk korndyrking. Og så kan det være vanskelig å optimalisere næringstilførselen på enkelte jordarter, spesielt på siltholdig sandjord.

– Ser du noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder også ville hatt god nytte av? 
De bør være mer oppmerksomme på å unngå jordpakking. Det kan for eksempel løses ved å legge opp kjøreveier i åkeren. 
– Også konvensjonelle bønder kan ta i bruk god agronomi med vekstskifter og flere bør nok være mer obs på jordstruktur generelt, mener kornbonde Halfdan Lie Svalheim.

Halfdan Lie Svalheim driver gården Nordre Lie i bygda Efteløt i Kongsberg, med 200 mål egen jord. I tillegg leier han 750 mål. 
Han har drevet gården siden 1987 og la om til økologisk i 2001. Gården har vært i familien i generasjoner, og sønnen Jostein Svalheim er også involvert i drifta i sesongen. De planlegger å starte gårdsmalteri i 2017.

 

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

Tilbake til toppen