Hopp til innhold

Med økogulrot på Stange

– Jeg er opptatt av å produsere mat under det naturlige økosamspillet slik det er, uten tilførsel av kunstgjødsel og plantevernmidler, sier økogulrotdyrker Valborg Alhaug fra tradisjonsrike Hegsvold gård.

På gården Hegsvold i Stange, på østsida av Mjøsa, er det lang tradisjon med dyrking av gulrot. 
– Allerede på slutten av -60 tallet startet mine besteforeldre, Valborg og Jon Alhaug, med gulrotproduksjon, forteller #Inspirasjonsbonde Valborg Alhaug. Hun driver både med økologisk og konvensjonell gulrotproduksjon.

– Hva var bakgrunnen for at du begynte med økologisk drift? 
Det begynte med at jeg tok over et etablert økologisk selskap som min far Lars hadde bygget opp. 

Leier jorda

Per i dag leier vi inn arealer til den økologiske produksjonen, men vi planlegger å legge om ca en tredel av gårdens eget areal til økologisk, i vekstskifte med korn og gras. 
Jeg er opptatt av å produsere mat under det naturlige økosamspillet slik det er, uten tilførsel av kunstgjødsel og plantevernmidler.

Valbjørg Alhaug høster gulrøtter  FOTO: Ingvild Stegane Strandbråten
Valbjørg Alhaug høster gulrøtter FOTO: Ingvild Stegane Strandbråten

Bidrar til vekstskifte

Her i Stange var det en del jord som var lagt om til økologisk drift for ti-tolv år siden. Vi begynte å produsere noe økologisk gulrot på denne jorda, for at de som drev med gras og korn kunne få et vekstskifte på arealet. Jordvertene, altså de som leier bort, så dette som et positivt bidrag til sitt eget vekstskifte.

– Kan du fortelle litt om hva dere produserer? 
Vi produserer altså gulrot, og vi startet med det i det små i 2003-2004, med omtrent tretti dekar økologisk. Fram til i dag har vi utvidet øko-arealet til om lag 150 dekar. Salget av økologisk gulrot i dagligvarekjedene har hatt en formidabel vekst de senere årene. 
Vi har også noe konvensjonell, vanlig gulrot og «regnbuegulrot».

Manuelt arbeid 

– Noen utfordringer som økologisk drift byr på? 
Vi må bruke ganske arbeidskrevende teknikker for å holde tritt med ugraset og for å holde skadeinsekter unna. For ugraset sin del må det en del mer jordarbeiding til, for å hindre at ugraset etablerer seg og tar overhånd. I tillegg leier vi inn en del manuell arbeidskraft for å luke vekk ugraset. Det er kostnadskrevende.

Gjør agronomiske vurderinger 

– Noe ved økologisk drift som du tenker at konvensjonelle bønder ville hatt god nytte av? 
I konvensjonell drift kjører man jo på med en del programmerte løsninger ved plantevern og gjødsling osv. Ved økologisk drift må man fortløpende gjøre agronomiske vurderinger av hva slags tiltak man skal sette inn, alt etter hvordan plantene og bestandet utvikler seg. Dermed sparer en seg for en del tiltak som kanskje ikke hadde vært nødvendige. 

Leve med samspillet

Valborg Alhaug har fått gulrotdyrking inn med morsmelka. Mange sommerdager har gått med i gulrotåkeren, helt fra barndommen av. Barna var med på hele prosessen fra høsting, pakking og levering på Gartnerhallen på Hamar.

– Å drive økologisk er faglig utfordrende, mener Valborg. – Men det er et godt rådgiverapparat rundt økologisk landbruk, og man lærer seg å leve med naturen i økosamspillet, avslutter hun.

Gulrotproduksjonen drives i dag av Valborg Alhaug og Mattis Dobloug, med god hjelp av Valborg sin far Lars. 
Valborg sin hjemmeside finner du HER 

I denne serien med portrettintervjuer vil vi presentere alle #Inspirasjonsbøndene i prosjektet Landbrukets ØKOLØFT

I samarbeid med de 7 andre samarbeidende organisasjonene, skal vi sette økologisk landbruk på dagsorden og gi konkrete råd og veiledning til bønder som vil legge om eller er nysgjerrige på økologiske driftsmetoder. 
Under "Hva skjer?" på prosjektets forside vil du å finne eksakt dato i nærheten av deg. Inviter gjerne mange kolleger til å bli med!

Tilbake til toppen