Hopp til innhold

Hvorfor økologisk?

Økologisk matproduksjon tar vare på jorda, insektene og planeten vår. Økologisk mat er bra for deg.

Levende matjord
Verdens matjord er en knapp ressurs. Ved økologisk drift dyrkes og ivaretas jorda like fullt som plantene som vokser der. Økologisk jord har et rikere liv med flere mikroorganismer og meitemark. Meitemarken bidrar til gjennomlufting, drenering og omsetting av organisk materiale. Bakterier, sopp og ørsmå organismer skaper en levende jord. Sammen gjør de jorda mer fruktbar.

Verdens viktigste 
Biene er helt avgjørende for verdens matproduksjon. De pollinerer omkring en tredjedel av all mat vi spiser. Nå trues biene av en global massedød, som blant annet skyldes utstrakt bruk av sprøytemidler. For bier og humler er økologiske gårder et fristed uten disse giftstoffene som de ellers utsettes for i landbruket.

Økologisk mat gjør godt for..
…deg fordi den produseres uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og du unngår rundt 280 tilsetningsstoffer som er tillatt i all annen mat. Du er derved mindre utsatt for eksponering av stoffer som kan innebære en helseskadelig belastning. I tillegg har økologiske matvarer ofte høyere innhold av antioksidanter, enkelte vitaminer, mineraler og sunne fettsyrer.
…miljøet fordi økologisk landbruk tar utgangspunkt i naturens samspill ved å ta vare på livet i jorda og mangfoldet av planter, dyr og insekter. Økologisk landbruk baseres i stor grad på fornybare og lokale ressurser.
… dyra fordi det legges til rette for deres naturlige behov. Det stilles større krav til plass, både ute og inne, enn det som ellers gjelder i konvensjonell drift. Fôret skal være økologisk, med begrenset bruk av kraftfôr. Både høner, griser og drøvtyggere har tilgang til økologisk grovfôr. Dette gir et godt grunnlag for trivsel og dyrevelferd.

Frukt og grønt
Økologisk frukt sprøytes ikke med kjemisksyntetiske insektmidler. Det er ikke tillatt å bruke voks til behandling av overflaten eller soppmidler for å forlenge holdbarheten.
Frukt en har et naturlig utseende, og det er trygt å bruke skallet, også fra sitrusfrukter. Økologisk frukt inneholder ofte mer antioksidanter, fordi frukt en bygger opp sitt eget immunforsvar mot angrep fra skadedyr og sykdommer.

I produksjonen av økologiske grønnsaker benyttes heller ikke kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Siden økologiske grønnsaker gjødsles naturlig, tar det litt lenger tid før de er høsteklare. Til gjengjeld inneholder de ofte mindre vann og dermed mer smak og næring per kilo. Flere undersøkelser viser at økologiske grønnsaker ofte har et høyere innhold av antioksidanter, enkelte vitaminer og mineraler.

Korn
Flere undersøkelser viser mindre farlige muggsoppgifter i økologisk dyrket korn enn i annet korn. I stedet for kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler, bruker bonden husdyrgjødsel og vekstskifte. Med vekstskifte varieres det som dyrkes på arealene over tid. Dette reduserer skadedyr, ugress og sopp. Kjemisksyntetiske sprøytemidler og monokultur bryter ned det biologiske mangfoldet i jordbruks- og kulturlandskapet, mens økologisk jordbruk har en oppbyggende effekt. Mange bønder som dyrker økologisk korn har tatt i bruk gamle kornsorter som emmer, enkorn, spelt og svedjerug.

Egg
Betegnelsen frittgående høner brukes om høner som kun går inne. Økologiske høner får også gå ute og følge sine naturlige instinkter. De hakker i jorda etter naturlig føde som frø, planter, insekter og andre små kryp. De får også brukt ving ene. Hønene får kun økologisk fôr, og i hønse huset skal det være tilgang på dagslys. Om natten skal det være mørkt slik at hønene får hvile.

Melk
Økologiske melkekyr er ofte ute på beite og spiser gras og kløver. Minimum 60 % av fôret skal være grovfôr, ikke kraftfôr. På økologiske enger vokser et mangfold av planter, fordi det ikke brukes kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Dyrene har derved et variert kosthold som gir sunn og frisk melk. Økologisk melk har ofte gunstig fettsyresammensetning og høyere andel omega-3. Spesielt om sommeren er slike ernæringsmessige forskjeller mellom økologisk melk og annen melk målbare, fordi økologiske kyr er mer ute på beite.

Kjøtt
Alle husdyr på økologiske gårder lever mest mulig i samsvar med naturlig adferd og behov. De skal kunne gå ute i frisk luft hele året, og de får selvfølgelig økologisk fôr. Utelivet, godt fôr og god plass inne gir dem et godt immunforsvar. Økologisk drift gir kjøtt av høy kvalitet, både smaksmessig og ernæringsmessig. Kjøtt fra økologiske dyr har ofte en sunnere fettsyresammensetning og høyere andel omega-3.

Vin
Druer er blant den frukten som sprøytes mest. Flere nyere studier avdekker derfor høy grad av sprøytemiddel rester i vin. Økologisk og biodynamisk vin lages på druer dyrket uten bruk av kjemisk-syntetiske sprøyte midler og kunstgjødsel. Det er begrensninger på bruk av flere tilsetningsstoffer, blant annet ersorbinsyre forbudt, og det er krav til lavere innhold av svoveldioksid og sulfitter enn i konvensjonell vin. Stadig flere vinbønder legger om til økologisk produksjon.

Fisk
Mange arter av villfiskbestanden er truet, og konvensjonell oppdrettsfisk inneholder høye nivåer av miljøgifter knyttet til produksjonen av fiskefôr. Fisk og skalldyr fra bærekraftig villfangst er merket med blått Ø-merke (se bildet), en sertifisering som garanterer miljøriktig fangst av fisk og skalldyr. Dette skal fremme bærekraftig produksjon på områder hvor det ikke finnes et økologiregelverk. Økologisk oppdrettsfisk er merket med grønt Ø-merke, som annen økologisk mat. Det garanterer at fisken er fôret med avskjær fra bærekraftig fisk eller fisk som ikke benyttes til menneskemat, og at øvrig fôr er produsert økologisk. Økologisk oppdrettsfisk har bedre plass enn konvensjonell oppdrettsfisk, og noten er fri for kobber. Det er ikke tillatt å tilsette syntetiske antioksidanter og/eller fargestoffer i fôret.

Bærekraft-merket
Bærekraft-merket

Økologisk landbruk i en sulten verden
Fattigdom og sult skyldes fordelingspolitikk og ikke matmangel! Det produseres nok mat til å mette jordas befolkning, men langt fra alt havner på tallerkenen. Omkring 1/3-del av verdens matproduksjon kastes eller blir borte som svinn. De aller fleste av verdens fattigste lever på landsbygda. De ernærer seg med småskalalandbruk, og forskning viser at økologiske metoder har størst potensiale. Et vestlig, konvensjonelt landbruk er ikke bærekraftig på verdensbasis. Det er for ressurskrevende, og reduserer derfor mulighetene for framtidens generasjoner til å brødfø seg. Derfor må videreutvikling av økologiske metoder, basert på allsidighet og bruk av lokale, fornybare ressurser benyttes mer.

Ø-merket - din garanti!
Begrepet økologisk er rettsbeskyttet for matvarer, og kan kun brukes med godkjenning fra Debio eller et tilsvarende utenlandsk kontrollorgan. Ømerket er din garanti for at varen er økologisk. Du finner merket på mat- og drikkevarer, samt på pyntegrønt, tekstiler og kosmetikk. Debios kontroll omfatter gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører. Alle blir kontrollert med bedriftsbesøk minimum én gang i året.

Ø-merket
Ø-merket

Spisesteder - gull, sølv eller bronse
Alle spisesteder som benytter økologisk mat kan synliggjøre satsingen ved å pynte seg med Debios serveringsmerker i gull, sølv eller bronse. Det gjør det lettere for deg som er gjest å vite hvor du får servert økologisk mat. For spisestedet er merkeordningen en god måte å markedsføre den økologiske profilen på. Med et serveringsmerke i gull, sølv eller bronse forteller restauranter, kantiner, kafeer, hoteller, institusjonskjøkken og andre spisesteder at de følger Debios regelverk for servering av økologisk mat og drikke. Det gir trygghet for at maten er kontrollert fra jord til bord.

Debios valørmerker
Debios valørmerker

Prosentandelene regnes av virksomhetens innkjøpssum av økologiske mat- og drikkevarer. Det er mulig å sertifisere hele virksomheten, eller deler av den, som for eksempel frokosten på et hotell.

Økologisk Norge
Økologisk Norge arbeider politisk og praktisk for å styrke økologisk produksjon og omsetning og spre økologisk matglede. Økologisk Norge gir ut Ren Mat, et magasin om mat produsert på naturens premisser. I magasinet Ren Mat finner du spennende oppskrifter og inspirasjon til en grønnere livsstil. Last ned vår Hvorfor økologisk - derfor økologisk her.

Bli medlem og støtt vårt arbeid

Derfor økologisk!

Tilbake til toppen