Hopp til innhold

En økologisk idrettshelt

Proffsyklisten Jonas Orset har en dypere mening med idrettssatsningen sin. Han ønsker å få flere til å få øynene opp for systemtenkning innen miljø- og bærekraftspørsmål. Jonas spiser økologisk.

Kjente idrettsutøvere kan bidra til å gi oppmerksomhet rundt en sak. Det er lett å skjønne. Mindre åpenbart er kanskje hva som er den fremste motivasjonen for idrettsutøverne som velger å engasjere seg for "den gode sak".

Handler om helhet

Vi har derfor intervjuet en av de som er hardtsatsende idrettsutøvere for å høre mer om hans motivasjon: Syklisten Jonas Orset. Han har valgt seg noe så komplisert som økologisk mat å engasjere seg i. Han er en av våre #økologiskeidrettshelter.

Jonas, hvorfor økologisk mat?

– Mange ting påvirker hverandre her i verden. Det er viktig å se helheten og tørre å støtte de litt komplekse sakene også. Saker som kan virke litt fjerne og som man kanskje ikke føler nærhet til.

Våre valg påvirker

– Jeg ønsker å opplyse folk med budskapet om at våre små valg i hverdagen utgjør en forskjell, og at vår væremåte gir store ringvirkninger.

Økologisk matproduksjon er et av de beste eksemplene på systemtenkning. Økologisk matproduksjon skal ta vare på både miljøet, bonden, klimaet og menneskers helse samtidig. Når det i ulike sammenhenger ellers snakkes om klima for eksempel virker dette spørsmålet ofte som løsrevet fra resten av det å ta vare på jorda.

Å fremme økologisk mat kan bidra til å belyse mer om hva som ligger bak utfordringene vi snakker om. Slik som hvorfor regnskogen hugges ned, hvorfor jorda utarmes og hvorfor bønders rettigheter overkjøres og mennesker utnyttes. Jeg mener det er viktig å starte diskusjonen her.

Spiser doble porsjoner

Dette var komplekse greier!

– Hehe. Ja det kan du si, men det er ulike enklere innganger til dette temaet også. Det viktige blir at folk først kan kjenne seg igjen i noe enkelt og håndfast, for deretter å utvide budskapet. Som idrettsutøver er en slik inngang å snakke om prestasjonsevne.

Hva mener du?

– To ting. For det første: Idrettsutøvere spiser gjerne dobbelt så mye mat som andre folk. Det kan potensielt sett gjøre oss mer utsatt for negative effekter av sprøytemiddelrester. Og nummer to: Forskning tyder på at redusert fysisk utholdenhet kan være noe av det som først blir påvirket når man blir utsatt for sprøytemiddelrester.

Altså, jeg er jo ingen fagmann, men så lenge sprøytemidler ikke testes ut for effekter på prestasjonsevne, og det finnes holdepunkter for at fysisk kapasitet kan hemmes, ønsker jeg å være på den sikre siden i en sport der marginene er små.

Gambler ikke med marginene

– Fra å snakke om dette til å snakke om hvilke krefter som styrer innen matindustrien og matproduksjonen generelt, er ofte veien kort. Folk ser gjerne da at å velge økologisk i butikken nettopp kan være bedre for jordas bærekraft og en jevnere fordeling av ressursene her i verden.

Samtidig ser de at helse og prestasjonsevne kan bli bedre for en selv. Skal man bli best mulig nytter det ikke å gamble med marginene, men alltid forberede seg best mulig og være beredt både før, under og etter konkurransen. Og kan man få noen prosent ekstra næring i maten er det liten tvil om at økologisk mat bør være førstevalget for de seriøse.

Klimapilegrim 

Hvor lett er det for en idrettsutøver å spise sunn og økologisk mat? Er ikke dere avhengig av kjapp mat på reise, energibarer og sportsdrikker?

– Ja, det kan være utfordrende. Et godt eksempel er sykkelturen jeg hadde til FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen. Det var en tur på 1400 km som jeg skulle sykle på seks dager som en aksjon i samarbeid med prosjektet Klimapilegrim. Vi ønsket å vise at det går an å ta bærekraftige valg når man skal ut å reise, jeg valgte sykkelen.

Utfordringer

– På reisen skulle jeg også fortrinnsvis kun spise økologisk mat. Jeg følte jeg fikk mye god og næringsrik mat, men det kunne også være utfordrende å finne økologiske produkter. Jeg hadde support-crew i en Tesla som filmet prosjektet. Takket være dem kunne jeg hamstre økologiske produkter fra Norge og Sverige, for i Polen for eksempel var det vanskeligere å finne økologiske produkter.

Lag en plan

Ditt beste praktiske, økologiske mat-tips til idrettsutøvere?

– Det er ikke vanskelig å velge økologisk, men man må planlegge måltidene og handle inn i forkant. En god kostholdsplan gir gode følgeeffekter, både mer næringsrik mat og bedre rutiner. Når du for eksempel har med egen mat etter konkurranser, slipper du å gamble på at det serveres ok mat der konkurransen avsluttes. Du trenger heller ikke vente på servering.

– Hva gjør det givende å engasjere seg for økosaken?

– Det er naturlig å fokusere på egne prestasjoner og sørge for at alt blir optimalt for en selv når man er satsende idrettsutøver. Men jeg tror man kan bli for selvsentrert og egoistisk. Jeg tror det er viktig å se bredt på hva det innebærer å optimalisere ting for en selv.

Ambassadør for fremtiden

– Når vi velger økologisk, velger vi ikke bare sunnere mat, men vi velger også tryggere og mer bærekraftig produksjon. Ikke minst sikrer vi bedre at bønders rettigheter blir ivaretatt. Jeg er stolt av å være en ambassadør for økologisk mat og fremme en bærekraftig og rettferdig fremtid.

Hvorfor burde andre også engasjere seg i en sak?

– Det blir lettere å takle nederlag i idretten når du har noe annet som fanger din interesse og som du kjenner i marg og bein at tross alt også er ganske viktig. Jeg brenner for menneskers rettferdighet og rett til frihet. Jeg tror på viktigheten av god helse for det gode liv. Samtidig tror jeg klimaproblemene kan skape store utfordringer når vi tenker rettferdighet og helse.

Tilbake til toppen