Hopp til innhold

Stabil vekst i økosalget

Økosalget i dagligvarehandelen fortsetter å øke jevnt melder Landbruksdirektoratet i halvårsrapporten for 2018.

Tekst: Lotte Shephard

Salget av økologiske matvarer i dagligvarehandelen økte med ni prosent i første kvartal av 2018, sammenliknet med samme periode i fjor. Det viser Landbruksdirektoratets rapport for produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 1. halvår 2018, som kom ut tidligere denne uken.

Behov flere økobønder

Økningen i norskprodusert korn er liten, og en stor andel av råvarene til kraftfôr blir importert. Dette gjenspeiles i prisene på økologisk kraftfor.
– Vi trenger enda flere økologiske bønder for å unngå at den økende etterspørselen av økologiske produkter som er egnet til å produsere i Norge, blir dekket opp av import, mener daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg. – Vi i Økologisk Norge jobber kontinuerlig for å fremme den økologiske produksjonen og salget av økologiske varer, blant annet gjennom prosjektet Landbrukets Økoløft, Økodemo i butikk og forbrukermagasinet Ren Mat.
Vi jobber også aktivt med å fremme Andelslandbruk, der interesserte forbrukere kan kjøpe en andel av årets grønnsakavling. 

Vil ha norske melkeprodukter

Norske forbrukere har kjøpt hele 59 prosent mer norsk økologisk ost i dagligvarehandelen i første halvår av 2018, sammenliknet med 2017. Økologiske meierivarer har økt med 12 prosent, hvor salget av økologisk yoghurt leder an.

Økologisk barnemat størst

Salget av økologisk melk, barnemat og egg øker stadig. Økologisk barnemat har en markedsandel på hele 37 prosent. 
Økologiske grønnsaker stagnerte noe i dagligvarebutikkene i første halvår i år, til tross for at grossister, og dagligvarehandel har signalisert en økt satsing på dette området. Da salget ble lavere enn forventet, ble en del øko-produkter solgt i butikkene som konvensjonell vare.
– Slike variasjoner er ikke mer enn en må forvente i et umodent marked. Men nå er det viktig at omsetningsleddet legger seg i selen og gjør sin jobb med å få solgt økologiske kvalitetsvarer til en riktig pris, avslutter Børre Solberg.

Se mer på landbruksdirektoratet.no og finn rapporten her.

Tilbake til toppen