Hopp til innhold
Landbrukets Økoløft

Spiller hverandre gode

Samarbeid mellom husdyr- og grønnsaksprodusenter er vinn – vinn for begge parter både agronomisk og sosialt. Sikker markedsadgang er det mest avgjørende for å få til og øke slikt samarbeid. 

Et samarbeid mellom husdyrprodusenter og grønnsaksprodusenter vil kunne gi et optimalt vekstskifte for husdyrprodusentene, og grønnsaker etter eng har god effekt på grønnsaksavlingen.
I et slikt samarbeid får begge parter brukt sin spisskompetanse, det er bra for jorda og de får det sosiale med på kjøpet. Bønder med ulik kompetanse kan spille hverandre gode. Flaskehalsen ligger i markedsadgangen.

Kulturbygging

Gevinsten av samarbeid er stor, men samarbeids-kulturen må bygges og vedlikeholdes. Et nabosamarbeid kommer ikke av seg selv, og det er ikke alle som passer sammen.
Økologisk Norge og NMBU hadde invitert til workshop om slikt samarbeid, på Melsom videregående skole i februar.
To av #Inspirasjonsbøndene i Landbrukets Økoløft, Jens Edvard Kase fra Rygge og Per Arne Hoppestad fra Skien, fortalte forsamlingen om sine erfaringer. De inspirerte også Hans Kristian Teien fra Sande til å dele sine samarbeidserfaringer med deltakerne i workshopen.
God kommunikasjon og raushet er nøkkelen til et godt samarbeid. Det er viktig at en snakker sammen og sørger for at alle er informert.

Inspirere flere

I den nye strategien for økologisk produksjon og forbruk, er samarbeid mellom økologiske husdyr- og grønnsaksprodusenter for å fremme godt vekstskifte, ett av flere aktuelle tiltak.
I gruppearbeidet under workshopen tok en fatt i dette og så på hvordan man kan mobilisere til mer vekstskiftesamarbeid i regionen. Da så en både på grønnsaksprodusentenes samarbeid med de som har husdyr med eng og de som bare produserer belgvekster.

Må sikre avsetning

Det helt avgjørende for å få til økt samarbeid og med en øket grønnsaksproduksjon, er imidlertid markedsadgang for økoproduktene. Det er den største hindringen i dag. Skal produksjonen av økologiske grønnsaker øke, må det jobbes parallelt med at flere butikker tar inn produktene og tar jobben med salget seriøst.
Andre viktige tiltak som kom fram i dialogen rundt bordene, var følgende: Rådgivning på tvers av produksjonene. Ta opp temaet i både grønnsaks og melkemiljøene. Presentere temaet på etablerte arenaer og møteplasser.

Tilbake til toppen