Hopp til innhold
Dyrk Framtida

Skolehage på din skole i 2023?

Vil din skole på Østlandet bli prosjektskole? Hvert år samarbeider Økologisk Norge med ti skoler om å etablere skolehage. 

 Økologisk Norges prosjekt Dyrk framtida – flere skolehager i Norge er på jakt etter skoler på Østlandet som vil etablere skolehager. Prosjektskolehagene blir bygget med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, på skoler som er interesserte i en langvarig satsing på skolehager for elevene.

Økologisk Norge stiller med midler til selve skolehagen og kurs for lærere, samt tett oppfølging og veiledning gjennom hele prosjektåret. Skolen selv stiller med tid og ressurser til etablering og kurs, samt tid og ressurser til å få hagen til å fungere over tid. Sammen dyrker vi framtida!

Noe for din skole? Send oss en søknad med punktene under:

  • Skolens beliggenhet og antall elever
  • Hvilket område dere har tilgjengelig (gjerne med bilde)
  • Kunnskap og erfaring med dyrkning fra før av
  • Ønsker og visjoner for skolehagen
  • Hvordan dere kan arbeide tverrfaglig og knytte skolehagen til fagfornyelsen
  • Er ledelsen med på laget? Vil det settes av tid til å utvikle skolehagen?

Søknadsfrist er satt til 15. oktober 2022. Ta kontakt hvis skolen din trenger utsatt frist.

Send søknaden til Ane Johnsen ane@okologisknorge.no

 

 

Tilbake til toppen