Hopp til innhold
Mat og klima

Sammen om matsikkerheten

Økologisk Norge stiller seg bak initiativet "Ta havet tilbake og jorda i bruk", som vil ta bonden og kystfiskeren i mer bærekraftig retning. I høst lanserer nettverket en egen matmelding.

Dagens matproduksjon står ovenfor store utfordringerKystfiskere og småbønder har vært grunnsteiner i oppbyggingen av Norge, men i dag er begge næringer og deres samfunnsoppdrag truet av gjeldsvekst, fraflytting, manglende tilgang og utpressing av store markedskrefterProblemer skapt av blant annet effektiviseringspolitikk.  

I dag presses bønder og fiskere inn i en rolle som fører til negativ utvikling, mens forbrukerne blir forvirret og usikre på hva og hvorfor de skal velge. Dette vil vi at matmeldingen skal bidra til å endre.

Ønsker en bærekraftig politikk 

Alliansen Ta havet tilbake og jorda i bruk, som Økologisk Norge er en del av, jobber for en ny fiskeri- og landbrukspolitikk basert på bærekraft og selvforsyning.

I september lanserer nettverket en egen matmelding om utfordringene i fiskeri- og landbrukssektoren og løsninger på disse. Bærekraft, lokal produksjon, fordeling, rekruttering, matsikkerhet, matsuverenitet og solidaritet er fokuspunkter i meldingen.

– I dag presses bønder og fiskere inn i en rolle som fører til negativ utvikling, mens forbrukerne blir forvirret og usikre på hva og hvorfor de skal velge. Dette vil vi at matmeldingen skal bidra til å endre, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.  

Vil ha et skifte i politikken

Ta havet tilbake og jorda i bruk peker på behovet for en fiskeri- og jordbrukspolitikk der samfunnsoppdraget står i sentrum. En politikk som skaper et mangfoldig fiske- og jordbruk og livlige kyst- og distriktsamfunn som ivaretar gamle tradisjoner, kulturlandskap og miljøet. 

Bønder, fiskere og forbrukere må gå sammen om å få til et mer bærekraftig matsystem, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. Foto: Økologisk Norge
Bønder, fiskere og forbrukere må gå sammen om å få til et mer bærekraftig matsystem, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. Foto: Økologisk Norge

– Gjennom matmeldingen ønsker vi å rette oppmerksomheten mot hva som er galt med dagens produksjonssystem, hvordan vi ser for oss fremtiden og hvordan vi kan komme dit, sier Solberg.  

Selvforsyningsgraden må opp på minst 50 prosent for å bedre  matsikkerheten. Vi lever i en stadig mer ustabil verden, med både nye og kjente trusler og kriser som ikke kommer til endre seg i overskuelig framtid. Da er matsikkerhet og beredskap enda viktigere enn før. 

Bevisstgjøring må til

– Bønder, fiskere og forbrukere må gå sammen om å få til et mer bærekraftig matsystem. Men landbruk- og fiskenæringen er avhengige av forbrukerne for å komme dit, sier Solberg. 

Han peker på den enorme makten som forbrukerne sitter på, gjennom valgene de tar i matbutikken.  

– Hvordan skal forbrukerne vite konsekvensene av at de kjøper og spiser som de gjør? Det er behov for en bevisstgjøring rundt spørsmål om hvorfor billig mat ikke er den beste løsningen, eller hvorfor bærekraftig mat er dyrere og vanskeligere å få tak i. Har man ikke svaret på disse spørsmålene blir det vanskelig å vite hva man skal velge, sier han.  

Ungdommen presses ut 

Ta havet tilbake og jorda i bruk, peker på flere parallelle problemer i fiskeri- og landbrukssektoren 

– Blant annet ser man at prisen for å gå inn i kystfisket er tidoblet på fem år og ungdom står uten sjans til å komme seg inn, mens etablerte fiskere sliter med å holde tritt i prisgaloppen. Samtidig går jordbruksarealet ned, beiteandelen ned og gårdsbruk legges ned i rekordfart, mens barrierene vokser for ungdom som vil inn i jordbruket, skriver nettverket på sine nettsider.  

De peker også på at selvforsyningsgraden i Norge er lav, og synkende.  

– Selvforsyningsgraden må opp på minst 50 prosent for å bedre vår matsikkerhet. Vi lever i en stadig mer ustabil verden, med både nye og kjente trusler og kriser som ikke kommer til endre seg i overskuelig framtid. Da er matsikkerhet og beredskap enda viktigere enn før. Tar vi ikke problemene vi står overfor seriøst og løser de ved rota, står både matsikkerhet, klima, miljø, kulturarv, kulturlandskap, og beredskap i fare, er nettverkets klare budskap.  

Ta havet tilbake og jorda i bruk

  • Økologisk Norge stiller seg bak initiativet «Ta havet tilbake og jorda» i bruk, en allianse for en ny fiskeri- og landbrukspolitikk basert på bærekraft og selvforsyning. 

  • Initiativet er drevet fremover av ildsjeler med forskjellig organisasjons- og næringsbakgrunn, og kom til gjennom tilfeldige møter og samtaler rundt at fiskeri og landbruk står overfor store utfordringer. – Vi ser en del av de samme strukturelle og prinsipielle spørsmålene både lokalt og globalt at det er behov for endring i utviklinga av begge næringer, og at det vil være nyttig å ta den kampen i fellesskap, hvor matproduksjon og samfunnsoppdrag for begge sektorer sees i sammenheng, skriver de. 

  • Alliansen fremmer behovet for ivaretakelse av lokale ressurser og jordsmonn, slik at norske lokalsamfunn kan leve av dette også i fremtiden.  
  • Bak oppropet og støtteerklæringa står Norges Kystfiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kystopprøret, For Velferdsstaten, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), Alliansen ny Landbrukspolitikk, Spire, Økologisk Norge, Natur og Ungdom, Attac og Norges Sosiale Forum.

  • I den frivillige arbeidsgruppa bak initiativet sitter: Are Einari Björklund Skau, tidligere styreleder i Norges Sosiale Forum, Hege Skarrud, tidligere leder i Spire, Kathrine Kinn, nestleder i Småbrukarlaget, Therese Woie, Kystfiskarlaget, Frank Cato Lahti, Kystopprøret, Torbjørn Eriksen, Kystopprøret, Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV, Roman Eliassen, politisk rådgiver i SV, Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge, Lasse Bjørn, Natur og Ungdom, Marianna de Almeida Debelian, Spire. Initiativet er per i dag ikke formalisert på noen måte, og er kun drevet fremover av ildsjeler med forskjellig organisasjons- og næringsbakgrunn.  

Tilbake til toppen