Hopp til innhold
Ta havet tilbake

Økologisk Norge støtter Kystopprøret

– Denne kampen må bønder, fiskere og forbrukere ta i fellesskap, sier daglig leder Børre Solberg. – Fiskeressursene langs kysten vår er en viktig del av det norske økologiske matfatet.  

Alliansen «Ta havet tilbake og jorda i bruk», der Økologisk Norge er medlem, har gått ut med en klar støtteerklæring til Kystopprøret. Saken gjelder hvem som skal rå over havressursene gjennom tilgang på fiskekvoter.

– For oss i Økologisk Norge er det viktig å sikre at fellesskapets fiskeressurser danner grunnlag for bosetting, arbeid og verdiskapning langs kysten, mener daglig leder Børre Solberg i Økologisk Norge. – Fiskeressursene langs norskekysten er en viktig del av det norske økologiske matfatet. Det er avgjørende med lokal makt over maten.

Opprop fra ordførere

Ordførere langs hele kysten i nord hevder i sitt opprop at regjeringens forslag til fiskerimelding «Et kvotesystem for økt verdiskapning», vil forsterke ei utvikling hvor større deler av de norske fiskeressursene samles på stadig færre og mektigere hender. Folk i Nord-Norge har de siste tiårene opplevd at næringsgrunnlaget i mange kystsamfunn er blitt kraftig redusert. Folketallet i regionen er i nedgang.

Ordførerne har gått sammen ut med et opprop der de krever at Stortinget må utsette sin behandling av denne kvotemeldinga, til etter at Riksrevisjonens gjennomgang og gransking er behandlet i Stortinget.

– Vi må se matproduksjon og samfunnsoppdrag for bønder og kystfiskere i sammenheng

Riksrevisjonen er kritisk

For Riksrevisjonen har nylig lagt fram en rapport om fiskeriforvaltningen.

– Riksrevisjonen kommer nå med flengende kritikk av den fiskeripolitikken som er ført fra 2004 og fram til i dag, påpeker Solberg. – Retten til fiske er blitt konsentrert på noen få, større båter og dette har ført til at mindre av fisken går til foredling på mottakene langs kysten. Dette mener Riksrevisjonen har skjedd uten at myndighetene har undersøkt resultatene av fiskeripolitikken de har ført. Riksrevisjonen er også kritiske til fraværet av konsekvensutredning ved endringer av kvotesystemet.

Vi støtter Kystopprøret

Økologisk Norge og alliansen «Ta havet tilbake og jorda ​​i bruk​», vil uttrykke sin støtte til Kystopprøret.
 – Det er behov for endring i utviklinga av begge næringer, påpeker Børre Solberg i Økologisk Norge. – Vi må se matproduksjon og samfunnsoppdrag for bønder og kystfiskere i sammenheng. Derfor vil det være nyttig å ta denne kampen i fellesskap. Og derfor står vi sammen med Kystopprøret, kystbefolkningen og alle ordførerne i den pågående kvotestriden.

– Stortinget må ta riksrevisjonens rapport på alvor og sørge for at den negative utviklingen stoppes, avslutter Solberg. – Verdiene fra jordbruket og fisket må komme lokalsamfunn til gode, både i dag og i framtida.

Ta havet tilbake og jorda i bruk!

Økologisk Norge er med i alliansen Ta hav et tilbake og jorda i bruk som ble dannet i 2018. Alliansen har gitt sin støtte til Kystopprøret.

Riksrevisjonen har i en nylig framlagt rapport fremmet omfattende kritikk av dagens fiskeriforvaltning. Rapporten er kommet etter at regjeringen la fram Kvotemeldinga som vil fastlegge rammene for fiskeriforvaltningen i lang tid framover. Stortinget har ennå ikke behandlet denne rapporten.

Likevel har stortingsflertallet bestemt at Stortinget 7. mai skal stemme over Kvotemeldinga. Mye tyder på at den vil bli vedtatt.

Tilbake til toppen