Hopp til innhold
Landbrukets Økoløft

Møt våre nye #inspirasjonsbønder

Seks nye inspirasjonsbønder har blitt med i Landbrukets Økoløft i 2019. Bli kjent med dem!

I 2019 ønsker vi seks nye inspirasjonsbønder velkommen til Landbrukets Økoløft. Disse bøndene har mye kunnskap og smittende engasjement, og vi gleder oss til at de skal inspirere flere bønder til økologisk produksjon for å møte et økende marked for norske økologiske varer. Her er en kort introduksjon før du kan bli mer kjent med dem i portrettintervjuer som kommer utover våren og på fremtidige arrangementer.

Inspirasjonsbønder over hele landet

Det er mange gode eksempler på dyktige økologiske bønder i Norge og dette vil vi vise frem. Økoløft har valgt ut 30 inspirasjonsbønder som viser frem god agronomisk drift og tilbyr kunnskap og råd til bønder som vil legge om til økologisk eller ta i bruk økologiske metoder. Bøndene i prosjektet driver med de fleste produksjoner, og har gårder fra Pasvikdalen i nord til Marnardal i sør og viser at det finnes muligheter for økodrift i hele landet.

Siden prosjektet startet har de 30 inspirasjonsbøndene holdt over 100 foredrag over hele landet, både på skoler og i landbrukets arenaer. Bøndene har også holdt innlegg på Økoløfts egne arrangementer på en rekke forskjellige fagtemaer. Underveis i prosjektet har noen bønder sendt stafettpinnen videre til nye inspirasjonsbønder med fornyet engasjement.

I tillegg til de nye bøndene fortsetter 24 bønder i prosjektet.En full oversikt finner du her, mens portrettintervjuer av disse bøndene finnes på denne siden.

Foto: Valbjør gård

Ola Kaurstad – ny geitebonde i Vågå

Etter utdanning og arbeid i oljebransjen var det kanskje ikke gitt at Ola skulle bli bonde. Men en oppvekst på gård bidro til at Ola søkte seg tilbake, og med en ny mentorordning hos Norsk Landbruksrådgivning gikk det raskere enn han og kona hadde ventet seg. I år overtok de Valbjør gård i Vågå, en gård de kjøpte av tidligere inspirasjonsbonde Kai Valbjør. Gården har spor tilbake til 1200-tallet, og «det nyeste» huset er bygd på 1850-tallet. Ola og kona Kjerstin er opptatt av å drive jorda riktig, og at geitene, som er hoved-produksjonen på gården spiser så lite kraftfôr som mulig, og er mye på beite. I tillegg til geiter har de 40 vinterfôra sau, og driver med solbærproduksjon.

Foto: Kryssgården

Astrid Bjørnson – bær og frukt direkte til forbruker

Med oppvekst på et melkebruk i Gausdal har Astrid valgt litt utenfor boksen, men holder seg likevel innenfor både landbruket og økoproduksjon. Landbruksutdanning på Sogn Jord- og Hagebruksskule ledet til plantevitenskap på Norsk Miljø og Biovitenskapelige Universitet, og så videre til Kryssgården i Vestfold, med frukt og bærproduksjon. Hun produserer bringebær og lager egne frukttrær, og vil fra 2019 ha fulle avlinger av epler og pærer også. Spesielt pærene synes Astrid er spennende å dyrke, en helt ny norsk sort fra Graminor. Astrid sier at selv om frukt og bær over bakken er produksjonen hennes, har hun også husdyr – men under bakken i jordlivet som finnes der.

Foto: Landbrukets Økoløft

Thorbjørn Lund – nytenkende Ø-rapsprodusent

Østfold har et sterkt og levedyktig økomiljø, med mange bønder som sammen tester ut nye metoder og agronomi. En av disse bøndene er Thorbjørn på Degernes utenfor Rakkestad, på gården Bjørnstad. Han la om til økologisk i 2000, og produserte i en periode høy i tillegg til konvensjonell fjørfedrift. Etter å ha utvidet arealet til 1800 dekar, dyrker han fortsatt høy, men nå sammen med høsthvete og åkerbønner, i tillegg til økoraps. Sammen med Ståle Solberg startet han produksjon av norsk økoraps-olje i 2018. Thorbjørn har utdanning i maskinteknikk, og er opptatt av å grøfte arealene han dyrker på – for bedre avlinger og mindre klimagassutslipp. For Thorbjørn handlet interessen for økologisk først om bedre økonomi og spennende agronomi, i tillegg til at han mente at økologisk hadde en naturlig framtid i Norge. Nå er det agronomisk interesse som driver han videre, og fremover vil han jobbe for å bevare mer organisk materiale ved å teste ut metoder for pløyefritt landbruk.

Foto: Nøisomhed gård

René Cortis – allsidig drift i Vesterålen

Som samfunnsgeograf fra Tyskland skiller René seg ut fra andre bønder i Vesterålen. Men det har ikke hindret han i å starte et allsidig gårdsbruk som lener seg på røttene til gården han og kona tok over for noen år siden. På Nøisomhed Gård, har de grønnsaksproduksjon, villsau, noen få kyr, og har fokus på biologisk mangfold, gamle slåtteenger og beiting. Dette høres kanskje vanskelig ut, når vekstsesongen starter i juni og frosten normalt kommer i september, men gjennom en abonnementsordning leverer de grønnsakskasser i 10 uker på sommeren – alt går unna. Denne måten å drive småskala grønnsaksproduksjon omtales som «markedshage» og det finnes en økende interesse for slik drift. René ønsker å bidra til at flere starter opp med lignende metoder ved å fortelle og vise frem det gården på Vesterålen har fått til.

Foto: Landbrukets Økoløft

Inger-Lise Ingdal – kalven i sentrum av drifta

På sørsiden av Trondheimsfjorden ligger gården til Inger-Lise Ingdal, Ingdal Øvre.. Her har hun drevet gården siden 1985, og produserer 126 tonn med økomelk i året. Det var trivsel for kyr og bonde som var hennes inngangsport til økologisk landbruk, i tillegg til en trang til å gå egne veier og tenke nytt. Vitale og friske dyr er et must, og her på gården drives det fullamming på kalvene i 10-12 uker, som er langt over kravene. Men Inger-Lise mener dette bidrar til sunnere og tryggere dyr, som er enklere å håndtere og trives godt. Inger-Lise sier at hun merker at den nye generasjonen bønder er genuint interessert i økologiske metoder, og at det er viktig når vi bare har tre prosent matjord i Norge – den må holdes fruktbar, også for generasjonene som kommer etter oss.

Foto: Jørgen Soknes

Jørgen Soknes – Skaug økomjølk arbeider for å bli bedre på klima

Kona til Jørgen, Ingvild Rekstad, er den som hadde odel, mens Jørgen kommer fra Trondheim sentrum og ikke hadde sett for seg et liv med 60 melkekyr. Sånn har det likevel blitt. Når foreldrene til Ingvild gikk sammen med naboer om å starte samdrifta Skaug Økomjølk i 2009 hadde allerede naboene omlagt til økologisk, og det fulgte også naturlig at deres gård ble lagt om. Når det var tid for generasjonsskifte et knapt tiår senere var det kun Jørgen og Ingvild som ønsket å drive videre, og de tok da over hele samdrifta. Jørgen, som har bakgrunn fra forsvaret er opptatt av jord og klima. Det har resultert i involvering i flere klimaprosjekter og tiltak på gården som bidrar til å senke klimautslippene i drifta.

Tidligere #inspirasjonsbønder fortsetter å inspirere

Samtidig som vi ønsker velkommen til nye inspirasjonsbønder må vi takke de dyktige bøndene som har bidratt til at prosjektet har kunnet formidle gode historier om økologisk drift og muligheter siden prosjektets start i 2016. Dette er bønder som har stilt opp på foredrag og i media og delt av sine historier, og vi i Økoløft er svært takknemlige for deres innsats.

Heldigvis kan du fortsatt lese om flere av de inspirerende bøndene som nå fortsetter godt arbeid også utenfor prosjektet. Les mer om deres historier her: Runar Sørli, Kai Valbjør, Torbjørn Støre, Audun Flåtten og Marianne Bøthun.

Landbrukets Økoløft – mer norskprodusert økologisk mat

Landbrukets Økoløft er hele landbrukets felles innsats for å øke økologisk produksjon, møte etterspørselen etter norske økologiske produkter og bidra til utvikling avcøkolandbrukets spydspissrolle.

I samarbeid jobber Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio, DebioInfo, Fylkesmannen, Norsk Landbruksrådgiving og Økologisk Norge for å øke produksjonen av norsk økologisk mat.

Ønsker du mer informasjon, kontakt med inspirasjonsbøndene eller med prosjektledelsen, eller ønsker å bruke en inspirasjonsbonde på et arrangement kan du ta kontakt med prosjektleder Markus Brun Hustad på markus@okologisknorge.noeller på Tlf: (+47) 24 12 41 09

Tilbake til toppen