Hopp til innhold
Landbrukets Økoløft

Fullt hus for fruktbar jord

#Inspirasjonsbønder og andre fagfolk la fram sine erfaringer og ny kunnskapsutvikling omkring jordfruktbarhet og økologisk landbruk på et åpent fagmøte i Buskerud nylig. Temaet samlet full sal av engasjerte deltakere.

Mange ønsker å lære mer og diskutere jordfruktbarhet og økologisk landbruk.

På åpent fagmøte om jord, torsdag 5. april, viste et tett program med fagpersoner og bønder at det er flere innfallsvinkler til dette viktige temaet.

Populært jordmøte

Den stappfulle salen med interesserte tilhørere gjorde det også klart at vi trenger å utvikle og dele mer kunnskap fremover.

Otto Galleberg, fagsjef i Landbruks- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud, åpnet dagen med å berømme det store arbeidet som Foregangsfylke levende matjord har gjort for å sette fokus på et tema som er i bunnen av alle bønders arbeid.

Landbrukets fellesprosjekt

– Landbrukets Økoløft er et felles prosjekt for landbruket, og Norges Bondelag ser viktigheten av at hele landbruket står sammen om et felles løft for økologisk landbruk, sa Egil Christopher Hoen, leder av Buskerud Bondelag. – Vi i Bondelaget er opptatt av å heie på de som allerede har lagt om. Ved å vise frem de gode eksemplene, ønsker vi å pirre nysgjerrigheten slik at flere bønder ser at økologisk drift kan være en mulighet både agronomisk og økonomisk.

Forbrukeren er sjefen

– Det er forbrukeren som er den øverste sjefen til landbruket, fortsatte Hoen. En tydelig vekst i markedet de siste årene viser at det trengs mer norsk økologisk mat i butikken.  
– Men økologisk produksjon er ikke fristilt konvensjonelt landbruk, understreket han. – for økt økologisk produksjon i Norge forutsetter et levende landbruk over hele landet. Det er dagens konvensjonelle bønder som er rekrutteringsbasen.

– Grunnprinsippene for bedre jord er universelle

Maksimerer fotosyntesen

Etter flere år med forsøk på å forbedre sin konvensjonelle drift, la #Inspirasjonsbonde Hellek Berge om til økologisk i 2008. Det året steg prisen på kunstgjødsla i taket. I tiden etterpå har han blitt mer og mer engasjert i drift som ikke bruker tilført gjødsel, men bruker fangvekster og maksimerer fotosyntesen ved å ha grønt dekke på jorda i så stor del av året som mulig.

Levende røtter i jorda

– De økologiske prinsippene har vært de samme i naturen alltid, sa Berge. – Grunnprinsippene for bedre jord er universelle: Minimer påvirkning av jorda, øk mangfoldet i vekstskiftet, unngå bar jord og ha levende røtter i bakken så mye som mulig gjennom året.

– Det er lett å bygge videre på det Hellek Berge sier om levende matjord, sa #Inspirasjonsbonde Anders Hørthe, som driver stort med grønnsaker i Sylling i Buskerud. Han selger sine varer under varemerket «Smaksriket».

Vær nysgjerrige

Hørthe er spesielt opptatt av humus, plantevekst, vekstskifte i sin drift. Han råder også til tett kontakt med rådgivere fra Norsk Landbruksrådgivning for å utvikle og forbedrekunnskap om agronomi og gårdsdrift. Hørthe  har opplevd stor vekst i interesser for økologiske grønnsaker og for kunnskapen om jord. Han har iverksatt en rekke tiltak på gården for å bedre jordstrukturen. – Fortsett å være nysgjerrige, oppfordret han.

Fem trinn for fruktbar jord

Fagmiljøene innen landbruk som jobber med jord har de siste årene vokst, og VitalAnalyse (Lenke) har i lang tid vært en kunnskapsbase som har holdt kurs, etablert forsøksfelt og jobbet for å heve kunnskapen om jordas helse. Det siste året spesielt har de vært inspirerte av teorier og kunnskap om jordfruktbarhet, blant annet fra Martin Beck, som baserer seg på en 5-trinnsmetode for fruktbar jord. Mange av ideene er allerede godt kjente, mens andre, som overflatekompostering og Albrecht-jordanalyser, fortsatt er ukjent for de fleste.
Veronica Lilliehöök, daglig leder i VitalAnalyse, gikk gjennom de fem trinnene i metoden de arbeider med, men hun understreker også at det trengs et fullt kurs for å kunne bruke metodene sammen og oppnå gode resultater med oppbygning av moldinnholdet i jorda.

Driver forsøk

Anne Lene Malmer fra Norsk Landbruksrådgivning Viken kunne fortelle at deres kunder – bøndene – aldri før har vært mer interessert i næringstilførsel og jord.
NLR Viken driver en rekke forsøk som ser på sammenhenger mellom forskjellige typer kompost og grønnsaksdyrking.  Buskerud er helt i toppen i landet når det kommer til rankekompostering, blant annet på grunn av prosjektet med gårdskompostering som NLR Viken har drevet på oppdrag av Fylkesmannen i Buskerud.

Må utvikle mer kunnskap

Forsøkene i Buskerud har ført til betydelig økt oppmerksomhet omkring verdien av organiske avfallsressurser på gårdsnivå og økt bruken av blant annet rankekompostering.

– En rådgivingsenhet med respekt for seg selv, er rett og slett nødt til å ha forsøk på metoder som kompost og grønngjødsling eller på jordstruktur og fruktbarhet, avsluttet Anne Lene Malmer fra Norsk Landbruksrådgiving Viken.  

Jordmøtet ble arrangert av prosjektet Landbrukets Økoløft i samarbeid med Foregangsfylke Levende Matjord og NLR Viken. Landbrukets Økoløft er finansiert med utviklingsmidler fra Landbruksdirektoratet og ledes av Oikos – Økologisk Norge.

Åpent fagmøte om jord ble arrangert av Foregangsfylke Levende Matjord ved Øystein Haugerud og Anita Larsen Panman, Norsk Landbruksrådgiving Viken ved Anne Lene Malmer og Landbrukets Økoløft ved Marte Guttulsrød og Markus Brun Hustad.  FOTO: Oikos
Åpent fagmøte om jord ble arrangert av Foregangsfylke Levende Matjord ved Øystein Haugerud og Anita Larsen Panman, Norsk Landbruksrådgiving Viken ved Anne Lene Malmer og Landbrukets Økoløft ved Marte Guttulsrød og Markus Brun Hustad. FOTO: Oikos

Legge om til økologisk?

Mange som er interesserte i jord, synes også en omlegging til økologisk drift høres spennende ut. NLR tilbyr gratis førsteråd for de som vil vurdere omlegging og Debio sertifiserer økologiske bønder.
I regi av prosjektet Landbrukets Økoløft har Debio utarbeidet aktuelle temaark om gjødsling, og grønngjødsling, som kan være interessante for de som vurderer å legge om.  

Følg Landbrukets Økoløft på Facebook

Les om flere #Inspirasjonsbønder

Oikos – Økologisk Norge er en åpen og demokratisk ideell medlemsorganisasjon. Vi leder blant annet samarbeidsprosjektet Landbrukets Økoløft. Bli medlem her.

Tilbake til toppen