Hopp til innhold
Politikk

Vil ha 500 nye setrer innen ti år

Seterdrifta fortjener en storsatsing, mener Alliansen Ny Landbrukspolitikk i den seterpolitiske meldingen de la fram i går.  Økologisk Norge stiller seg bak alliansens mål og tiltak. 

Alliansen Ny Landbrukspolitikk la fram sin seterpolitiske melding 2. april. Målet er klart: 500 nye setrer innen 2029.  
– Dette er en faglig solid og offensiv melding som løfter fram de gode verdiene i det tradisjonelle og moderne seterbruket, sier daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg.

Åtte konkrete tiltak

– Meldingen gir et realistisk bilde av seterlivet, og den er tydelig og konkret på hvordan vi kan snu en negativ trend, styrke landbrukets omdømme og skape nye arbeidsplasser, mener Solberg.

Meldingen foreslår åtte konkrete seterpolitiske tiltak: Nasjonalt setertilskudd, gratis melkekvote, investeringsprogram for seter, satsing på mikromeieri og lokal distribusjon, økt beitetilskudd til utmarksmelk, styrke avlslag for beiteraser, tilskudd til kastrerte okser og forbud mot misvisende seterreklame. 

Offensiv melding 

Alliansen fikk også gode tilbakemeldinger på meldingen fra leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Jonny Ødegård, direktør for rådgiving og medlemsservice, politikk og samfunnskontakt i Tine og fra stortingspolitiker Per Olaf Lundteigen (Sp), som alle var til stede under lanseringen. 
– Det er viktige og relevante problemstillinger meldingen tar opp, sa Ødegård. 

Les Setermelding 2019 her

 

Tilbake til toppen