Hopp til innhold
Øko2020

Stor interesse for jordhelse

God jordhelse er helt essensielt for å ivareta mattrygghet og forsyningssikkerhet over tid. Foran årets dyrkingssesong samles over firehundre deltakere på Landbrukets Økologikongress, der jordas helse er et sentralt tema.


– Økologisk landbruk fungerer som en spydspiss i utviklingen av et kunnskapsbasert, varig levedyktig landbruk, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. Han er del av programkomiteen for Landbrukets Økologikongress Øko2020, der over 400 deltakere neste uke samles til to dager med inspirasjon og faglig påfyll.

Jordhelse for matsikkerhet

– Det økologiske landbruket handler om å utvikle en stadig bedre praksis for å pleie jorda og forebygge problemer i produksjonen av mat og fôr, gjennom å bygge god jordhelse, framholder Solberg. – En god og fruktbar jord med god struktur er viktig både for å redusere klimaproblemene og for det avlingsnivået jorda kan gi. Å utvikle og dele ny kunnskap om hvordan man kan bygge god jordhelse, er dermed også viktig for vår sikkerhet for tilstrekkelig matforsyning i framtida. 

Internasjonal kapasitet

Joel Williams, en internasjonal kapasitet på dette temaet, vil innlede på konferansens første dag. Williams har lenge vært en solid bidragsyter for å få jordhelse opp på den internasjonale dagsordenen, og han holder foredrag og praktiske kurs over hele verden.
Det er særlig dynamikken mellom jorda og plantene og de mikrobielle økosystemene i jorda Williams er opptatt av. Han er sterkt engasjert i utvikling av agroøkologiske metoder for å optimalisere planteimmunitet, jordfunksjon og karbonbinding i jorda. 

Ledende rolle

Vår beste dyrkingsjord er under hardt press. Sentrale norske jordforskere peker ofte på at vi pr i dag ikke har nok kunnskap om jordsmonnets mangfoldige og livsviktige funksjoner. Vi mangler tilstrekkelig kunnskap om sammenhenger og effekt av ulike dyrkingssystemer på jordfunksjoner, karbonopptak, produktivitet og bærekraft.

– Det økologiske landbruket har en spydspissfunksjon. Et samlet økolandbruk tar nå en viktig ledende rolle i arbeidet for å bygge ny kunnskap og utvikle praksis som tar vare på helsa til matjorda vår og trygger gode og stabile avlinger over tid. Slik kunnskap vil komme hele det norske landbruket til gode, understreker Solberg.

Landbrukets Økologikongress Øko2020

Et samlet norsk landbruk står bak kongressen som blir årets viktigste møtested, med mye faglig nytt å lære og interessante kollegaer å møte.

Les mer  på kongressens hjemmeside www.øko2020.no og hos medarrangør Norges Bondelag

Følg Landbrukets økologikongress på sosiale medier #øko2020

Tilbake til toppen