Hopp til innhold
Marked

Økologiprogram endelig klart

Regjeringen er tydelig på at det er etterspørsel og betalingsvilje som skal styre den økologiske produksjonen. Er etterspørsel nok til å løse floken?

I dag handler vi stadig mer økologisk, likevel ser vi ikke tilsvarende trend i norsk øko-produksjon. Økologiprogrammet er ett av to sentrale hovedgrep i den Nasjonale strategien for økologisk jordbruk for perioden 2018-2030. Regjeringens mål med programmet er å stimulere til økologisk produksjon i de deler av markedet hvor det er etterspørsel, og målrettet, samordnet og effektiv bruk av virkemidler til økologisk jordbruk i jordbruksavtalen, heter det i pressemeldingen fra Landbruksdirektoratet.

– For å lykkes er regjeringen nødt til å ta tak i utfordringene i hele verdikjeden. Da vil det bli tydelig hvor en får størst effekt av støtten. Problemet er ikke mangel på etterspørsel eller produksjonspotensial. Problemet er at det stopper et eller annet sted på vei ut til kundene, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge.

Det er ikke nødvendigvis etterspørselen som bidrar til mer økologisk produksjon i markedskategoriene med potensial. Den økologiske pioneren Rørosmeieriet har i flere år hatt stor etterspørsel, som meieriet ikke får utnyttet – de får ikke tak i nok økologisk melk.

– Tine og Nortura kunne satset mer innen økologisk produksjon, men de mener de ikke får solgt det. På en annen side ser man at Rørosmeieriet har utfordringer med å få tak i nok melk, fordi etterspørselen er for stor, sier Solberg.

Frukt og grønt først ut i dialogforum

Å opprette et dialogforum er det andre hovedgrepet i strategien. Dialogforumet skal bestå av aktører i verdikjeden, og relevante organisasjoner, der blant annet Økologisk Norge er representert. Økologiprogrammet er et dynamisk dokument som vil utvikles jevnlig, der dialogforumet kan gi innspill til utfordringer og mulige løsninger.

Økologisk Norge har siden januar etterlyst oppstart på dialogforumet, uten respons. Nylig kom invitasjonen til første møte i september, der frukt- og grøntsektoren er tema for møtet. En av utfordringene i norsk økologisk landbruk er å produsere større og å få et mer stabilt marked av norskproduserte økologiske grønnsaker.

Medlemsorganisasjonen Økologisk Norge har savnet og etterspurt politisk vilje fra regjeringen, og det er utfordrende at Regjeringen mangler ambisjoner og målsetninger for økologisk produksjon.

– Vi ser at det i Oslo kommune skjer en utvikling på området. Her er det politisk vilje. Økologisk Norge og jordbrukets faglag er klare, men vi venter på regjeringen, sier Solberg.

Da gjenstår det å se hvor mye politisk vilje som ligger til grunn for Økologiprogrammet.

Lenke til Økologiprogrammet.

Nasjonal strategi for økologisk jordbruk (2019-2030)

Økologiprogrammets innsatsområder:

INNSATSOMRÅDE 1: Kunnskap og kompetanse
INNSATSOMRÅDE 2: Legge til rette for økologisk produksjon
INNSATSOMRÅDE 3: Utvikling av effektiv verdikjede

Tilbake til toppen