Hopp til innhold
Øko2020

Jordhelse – kom og få siste nytt

Landbrukets Økologikongress setter søkelys på jordhelse. 21. januar vil Landbruksministeren og Bondelagslederen åpne kongressen, før den internasjonale jordeksperten Joel Williams, vil belyse temaet, som alle seriøse bønder er opptatt av.

Jord og jordhelse er et grunnleggende og sentralt tema for bønder: Hvordan holder jeg jorda mi så sunn og fruktbar som mulig? Derfor har Landbrukets Økologikongress Øko2020 valgt å sette dette nettopp dette temaet på dagsorden på konferansens første dag, der det vil bli belyst av solide fagfolk med flere ulike innganger.

Her kan du melde deg på  til Øko2020

Internasjonal jordekspert

Joel Williams har bidratt sterkt til å sette jordhelse på den internasjonale dagsordenen. Han er særlig opptatt av dynamikken mellom jorda og plantene og hvordan vi best kan håndtere de mikrobielle økosystemene i jorda. Williams driver et omfattende formidlingsarbeid og kaller seg uavhengig plante- og jordhelsepedagog.

Bedrer bunnlinja

– Williams er en internasjonal kapasitet på området, og jordbiologien er helt sentral i alt landbruk, både konvensjonelt og økologisk, sier Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge, som er medarrangør for konferansen. – En god og fruktbar jord med god struktur er viktig både for å redusere klimaproblemene og for avlingsnivået og dermed for bunnlinja til alle bønder. Derfor er det viktig at både biologene, ingeniørene, klimaforskerne og økonomene samarbeider om å komme fram til de gode løsningene, mener Solberg.

Viktig utviklingsarbeid

Williams har engasjert seg mye i praktisk og vitenskapelig kunnskap om agroøkologiske metoder for å optimalisere planteimmunitet, jordfunksjon og jordkullbinding. Han holder foredrag, kurs og konsultasjoner over hele verden, med utgangspunkt i sin base i Australia.
– Her i landet står vi i starten av et viktig arbeid for matjorda, med utvikling og deling av praktisk kunnskap i hele landbruket i Norge, understreker Solberg. – Derfor mener vi i programkomiteen for Øko2020 at Williams vil kunne gi viktige faglige bidrag i konferansen.

For norske forhold

Etter Williams innledning – får vi temaet knyttet opp til norske forhold med innledninger av blant andre professor Tore Krogstad (NMBU), og Hugh Riley (Nibio), som begge er sentrale skikkelser i jordforskning i Norge.
En rekke dyktige forskere og veiledere med ulike faglige bakgrunner, vil bidra til å belyse temaer som jordbiologi, jordhelse, jordkarbon og klimagassutslipp fra jord. Vi vil også få møte noen av #Inspirasjonsbøndene og høre om deres praktiske erfaringer fra sitt arbeid med egen jord.
 ­– Vi håper vi med dette programmet vil kunne stimulere til en god og konstruktiv dialog mellom fagfolk med ulike innganger, avslutter Børre Solberg. 

#Inspirasjonsbonde Hellek Berge anbefaler Øko2020:

Les intervju med #Inspirasjonsbonde Hellek Berge: "Med vekstskifte som ny verktøykasse"

Les flere intervjuer med våre #Inspirasjonsbønder 

Kom på Øko2020 – meld deg på her!

 

 

Landbrukets Økologikongress - Øko2020 foregår 21. - 22. januar 2020

Sted: X Meeting Point, Hellerudsletta

Øko 2020 er en møteplass for produsenter, forskere, rådgivere, studenter, markedsaktører og andre. Programmet er lagt opp slik at det skal passe for alle uavhengig av om de driver økologisk eller ikke.

 

Tilbake til toppen