Hopp til innhold
Øko 2020

Bli med på Landbrukets Økologikongress i januar

Årets viktigste møtested blir Landbrukets økologikongress, Øko 2020, på X Meeting Point, Hellerudsletta, 21. - 22. januar. Kjøp din billett i dag, så kan du bare begynne å glede deg!

Et samlet norsk landbruk står bak kongressen som blir årets viktigste møtested, med mye faglig nytt å lære og interessante kollegaer å møte. Bli med på Øko2020! 
Meld deg på i dag, du kan ordne det HER

På denne nasjonale kongressen om økologisk landbruk skal vi sammen løfte kunnskapen om hvordan landbruket kan bidra til en klimavennlig og bærekraftig framtid. Økologisk produksjon har fordeler med hensyn til ressursbruk, klima, biologisk mangfold og økonomi, men også utfordringer innenfor alle disse temaene.

Møt folk – lær mye

Gjennom to hele dager kan du høre en rekke gode foredrag og delta i diskusjoner om hvordan det økologiske landbruket kan bli enda bedre. Du får høre siste nytt om hvordan forbrukerne og ulike markedsaktører slutter opp om økologisk matsatsing.

En av de du kan møte, er #inspirasjonsbonde Astrid Bjørnson fra Vestfold. Hun driver med økologisk frukt og bær: 

Jordhelse på agendaen

Jord har fått en sentral plass i programmet. Nettopp fordi jordfruktbarhet spiller en nøkkelrolle både for avlingsnivå og miljøeffekter av matproduksjon. På kongressen får du både den teoretiske bakgrunnen for god jordhelse og de praktiske tiltakene for mer klimarobust og fruktbar jord. Her kan du også høre #inspirasjonsbonde Hellek Berge fra Telemark fortelle om sine praktiske erfaringer på dette området:

På den andre kongressdagen er det parallelle program, basert på ulike produksjoner. Dagen avsluttes med et fellesprogram der sentrale aktører gir oss inspirasjon og velvalgte ord på veien hjem.

Møteplass for inspirasjon og kontakter

Øko 2020 blir en sosial møteplass der du treffer andre i næringa, får spise økologiske måltider og får ny inspirasjon og ideer ved å besøke utstillingen med mange aktører knyttet til næringa.
Også #inspirasjonsbonde Thorbjørn Lund fra Østfold, som dyrker økologisk korn og raps, ser fram til å møte deg der:

Velkommen!

Program

Påmelding

Øko2020

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er hovedansvarlig for Landbrukets Økologikongress - Øko2020, i tett samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk, (NORSØK), Økologisk Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Alle aktørene i Landbrukets Økoløft er involvert. De 30 #inspirasjonsbøndene fra Økoløft deltar, og noen av dem holder innlegg.

Tilbake til toppen