Hopp til innhold
Andelslandbruk

Småbrukerne gjør comeback

Forbrukere etterspør kortreist og økologisk mat, og handler stadig mer mat gjennom alternative salgskanaler. Er dette starten på småbrukernes comeback? Kom på seminaret Småbrukernes comeback 2.0 og finn det ut.

Noen av de fremste i landet på småskala grønnsaksproduksjon er invitert til å dele av sin kunnskap og erfaring på Småbrukernes comeback 2.0, arrangert av Økologisk Norge, Framtiden i våre hender – Oslo lokallag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Seminaret vil se nærmere på hvordan forbrukernes etterspørsel etter lokal og økologisk mat gir nye muligheter for småbrukere. I tillegg til hvordan man kan bygge opp en produksjon, tenke helhetlig med agronomi og økonomi, og hvordan alternative salgskanaler og nettverk er avgjørende for måten å drive på.

Seminaret vil finne sted 27. september, kl. 17.30-20.30 på Bruket i Oslo, og er en del av Økouka-programmet. Link til arrangement

Øke selvforsyningsgrad og klimavennlig matproduksjon

Er småskala landbruk møtepunktet mellom satsing på jordbruket, fornøyde forbrukere, fornøyde gårdbrukere, bedre helse og bedre miljø?

I en undersøkelse gjort blant medlemmer i norske andelslandbruk av Telemarksforskning, kom det fram at de ikke bare ønsker kortreist mat, større forbruk og utvalg av økologisk mat, men de ønsker å støtte det lokale landbruket. De synes politikerne burde prioritere miljø i langt større grad. Forbrukerne i Reko-ringer er enige, men er også opptatt av åpenhet rundt produksjonen, dyrevelferd og kvalitet.

– Ikke bare må forbrukernes etterspørsel etter norske, økologiske grønnsaker møtes, men å spise mer grønt og mindre kjøtt er fordelaktig både for klima og for helsa vår, sier Alexandra Devik, prosjektleder i andelslandbruksprosjektet i Økologisk Norge. I et selvforsyningsperspektiv burde vi også produsere mer mat selv, og derfor ønsker vi med dette seminaret å legge til rette for at det skal være enklere å komme i gang med egen grønnsaksproduksjon.

Løk, Virgenes andelsgård.  FOTO: Alexandra Devik
Løk, Virgenes andelsgård. FOTO: Alexandra Devik

Alternative salgskanaler – hva er det?

Andelslandbruk og REKO-ringer er to salgskanaler som har hatt stor fremvekst de siste årene. Felles for disse er at det ikke er noe mellomledd mellom produsenten og forbrukeren, og produsenten får 100 prosent av salgssummen. I andelslandbruk inngås en avtale for ett år av gangen, der ansvar, risiko og avling deles mellom partene. Gjennom Reko-ringen bestiller forbrukeren varer hos en eller flere produsenter via en facebookside, og henter varene på avtalt plass og tid.

Siden oppstarten i 2006 er 81 andelslandbruk etablert, og over 8600 personer fikk i 2017 maten sin på denne måten. Reko-ringen Norge startet opp i november 2017, siden da er 30 ringer etablert, 60 000 kunder er tilknyttet de ulike reko-ringene og ca. 300 produsenter selger varer.

Hvorfor så populært?

– Det er tydelig at det er et behov for salgskanaler utenom de store matvarekjedene, da responsen hos både forbrukeren og produsenten er såpass stor. For produsenten er det lettere å komme i gang, med lavere oppstartskostnader og produksjonen trenger ikke være så stor, sier Alexandra Devik.

– I REKO-ringen er fordelene for produsenten at de når ut til en kjernegruppe med forbrukere raskt og enkelt, får markedsført seg og fortalt historien sin, får bedre kontakt med kunden og deltar i et fellesskap med andre produsenter, forteller Rebekka Bond, som er prosjektleder for Matnyttig, et prosjekt i regi av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som REKO-ringene er en del av.

Samarbeid på tvers og langs

Småbrukernes comeback 2.0 arrangeres av Økologisk Norge, Framtiden i våre hender – Oslo lokallag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Seminaret er en del av Økouka Oslo, en unik arena for faglag og miljøorganisasjoner for å samarbeide om felles overlappende interesser.

– Her samarbeider jordbruket på den ene siden, Økologisk Norge som både har jordbruks- og forbrukerperspektivet og Framtiden i Våre Hender med miljøperspektivet. Det viser hvilken unik arena Økouka er – der miljøbevegelse og jordbruket kan gå hand i hand og diskutere felles utfordringer og muligheter, sier Kathrine Kinn, prosjektleder i Økouka og nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Foredragsholderne

Jonas Ringqvist skal snakke om hvordan lykkes agronomisk og økonomisk med småskala, økologisk grønnsaksproduksjon. Jonas har 25 års dyrkningserfaring fra Bossgården i Sverige, der han lever av å dyrke over 50 ulike typer grønnsaker. Han har egg fra høner og storfe og sau på naturbeite. Jonas ga nylig ut boken ”Odla till försäljning: att försörja sig på småskalig grönsaksproduktion”. Han skal også fortelle om REKO-ringer som salgskanal.

Sofia B. Elm skal snakke om å dyrke grønnsaker i fjellbygda Lesja, 600 moh, der hun driver Avdem Gardsgrønt. Sofia ser muligheter der mange ser begrensninger, og vet å dyrke lønnsomt og smart på et mindre areal. Hun er opptatt av at det skal være lett å komme i gang, uten for store investeringskostnader. 

Tore Jardar S. Wirgenes skal snakke om å tilby fersk, økologisk mat produsert med bærekraftige metoder, som vekselbruk, regenerativ modell, Holistic Management og Agro Forestry. Tore Jardar driver Virgenes andelsgård i Vestfold. Han har drevet andelslandbruk siden 2012, som en av de første og største i Norge. Gården er designet slik at den ikke skal gå på akkord med klima, biodiversitet, dyrevelferd, kvalitet og økologi – tvert imot.

Arne Dulsrud er forskningsleder ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) og vil snakke om de nye mulighetene ved forbrukernes økende etterspørsel etter lokal og økologisk mat.

 

Småbrukernes comeback 2.0
27. september, kl. 17.30-20.30
Bruket, Schweigaardsgate 34 C, Oslo

Link til arrangement på okouka.no

Link til arrangement på facebook

 

Tilbake til toppen