Hopp til innhold
Økologisk Norge

Grønn parallell

Samarbeid, god logistikk og avtale om avsetning, er viktige stikkord for å lykkes med å øke økologisk grønnsaksproduksjon. Konseptet Grønn parallell kan bli løsningen.

En sterk verdikjede er avgjørende for å få økt økologisk grønnsaksproduksjon i Norge. Dette hadde deltakere fra hele verdikjeden som mål å bygge, da de møttes til workshop i regi av NMBU og Økologisk Norge på Engø gård på Tjøme den 13. februar.

Der ble konseptet Grønn parallell utviklet: En grønn rute, en parallell til E18, gjennom grønnsaksdistriktene på vestsiden av Oslofjorden.

Løser logistikkutfordringer

#Inspirasjonsbonde i prosjektet Landbrukets Økoløft, Tore Jardar Wirgenes fra Virgenes gård, var invitert til å formidle en del av sine erfaringer med økologisk produksjon og lokal omsetning. 
Ambisjonen var at deltakere på workshopen skulle bidra til å finne gode løsninger på kontakt, møteplass, logistikk og distribusjon for økologiske grønnsaker i nærområdet. Det lykkes de med. Framover vil det bli tatt konkrete initiativer for å få på plass samarbeid mellom produsenter av økologiske grønnsaker og serveringssteder (private og offentlige) som ønsker dette.

Bli med i Grønn parallell!

Facebook-gruppa «Grønn parallell» har blitt opprettet. Målet er å utvikle en grønn rute som går innom gårder og serveringssteder i Grenland, Vestfold og nedre deler av Buskerud. Alle som kan være interesserte i å være del av en slik hente- og leveringsrute, oppfordres til å melde seg inn i denne gruppa.
Denne Facebook-gruppa blir en første sondering på hvem som kan være interesserte i denne typen samarbeid og hvordan dette kan gjøres.

Gir forutsigbarhet

En slik rute kan for eksempel knyttes opp mot levering til ulike serveringssteder, både private og offentlige, men også andre mottakere av grønnsaker (butikk, foredling). Den kan støtte opp under ulike grader av formalisert samarbeid mellom produsenter og serveringssteder, jf. at serveringsstedene ofte ønsker forutsigbarhet i (de sesongbaserte) leveransene.

Nettverk for samarbeid

For å styrke samarbeidet ytterligere er det tatt initiativ til møteplasser der deltakerne i nettverket kan bli bedre kjent og utvikle modellen videre. 

 

Tilbake til toppen