Hopp til innhold
Økologisk Norge

Ekstrem tørke - ta vare på fôrressurser!

Fôrsituasjonen er prekær flere steder i landet og mange får for lite vinterfôr. Økologisk Norge oppfordrer alle økoprodusenter som har potensielle fôrressurser tilgjengelig, til å ta vare på det fôret.

Mange bønder opplever i år en ekstrem tørke og må finne alternative løsninger for å løse dyras fôrbehov både nå i beitesesongen og for kommende innefôringsperiode. For bønder med økologisk dyrehold blir utfordringene ekstra store fordi det er færre fôrprodusenter med overskuddsfôr.

Søk faglig hjelp

Hva skal du som husdyrbonde gjøre i en slik situasjon? Økologisk Norge oppfordrer dere til å søke råd og hjelp.
Debio, Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgivning, Tine, Nortura, Felleskjøpet og faglagene har etablert en beredskap rundt dette. Det blir arrangert en rekke møter rundt om i landet for å finne løsninger på tørkeutfordringene.
Via linkene nedenfor, kan du få gode råd til hva du kan gjøre:

Debio:  https://debio.no/nyheter/torkerammede-okobonder-kan-soke-om-a-bruke-konvensjonelt-grovfor/

Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/forsituasjonen_knyttet_til_varme_og_lite_nedbor.31610

Tine: https://medlem.tine.no/forside/toppartikkel/langvarig-t%C3%B8rke-skaper-utfordringer

Nortura: https://medlem.nortura.no/

Felleskjøpet: https://www.felleskjopet.no/

Bondelaget: https://www.bondelaget.no/

Småbrukarlaget: http://www.smabrukarlaget.no/

Er du blant de som har tilgjengelig fôr?

Fôrsituasjon er prekær flere steder i landet, og Økologisk Norge oppfordrer derfor, sammen med Debio, alle økoprodusenter som har tilgjengelige fôrressurser å ta vare på det fôret.
Har du noe fôr for salg, vil vi anbefale deg å ta kontakt med din lokale rådgivningsenhet slik at dette kan formidles til de som har behov.
Økologisk Norge vil i samarbeid med Debio og aktørene i bransjen følge situasjonen tett og se på mulige tiltak og oppfølging over ferien.

 

Tilbake til toppen